icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Văn phòng :497 Hoà hảo P7, Q10 Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 39573946
Website : www.ktxbk.vn; http://www.ktx.hcmut.edu.vn/
Email ktx@hcmut.edu.vn
Trưởng ban : ThS. Trần Tấn Phúc
Email Trưởng ban

: ttphuc@hcmut.edu.vn

1.    Chức năng

Ký túc xá là một đơn vị hành chính - dịch vụ, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức và điều hành toàn bộ công việc về sinh hoạt, ăn ở và học tập ngoài giờ của sinh viên trong ký túc xá.

2.    Nhiệm vụ

1.    Tổ chức sinh hoạt, ăn ở và học tập ngoài giờ cho sinh viên trong ký túc xá; bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội xảy ra trong ký túc xá. Kết hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong trường tiến hành xử lý hoặc đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế ký túc xá hoặc vi phạm pháp luật trong sinh viên.

2.    Quản lý và khai thác toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của ký túc xá một cách có hiệu quả.

3.    Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ các nguồn thu theo đúng các quy định của Nhà nước và của trường.

4.    Phối hợp với phòng Công tác Chính trị - Sinh viên tổ chức việc tiếp nhận và quản lý sinh viên trong ký túc xá theo đúng các điều kiện và tiêu chuẩn do trường quy định. Kết hợp với địa phương, tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho sinh viên theo đúng quy định của chính quyền địa phương. Tham gia quản lý giáo viên và sinh viên nước ngoài ở tại ký túc xá.

5.    Tổ chức thường xuyên công tác vệ sinh phòng dịch cho sinh viên, giải quyết các trường hợp sơ cấp cứu ban đầu. Kết hợp với các khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường và phòng Công tác chính trị - Sinh viên tổ chức hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ; hoạt động xã hội trong ký túc xá, ở địa phương; rèn luyện tư cách, nhân phẩm, nếp sống văn minh cho sinh viên.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top