icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


 

PHÒNG QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - TRUYỀN THÔNG

Văn phòng:    304A1 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại:  (028.) 38 647 256 – Ext: 6322
Trưởng Phòng:  PGS.TS. Bùi Mai Hương
Email phòng: qttt@hcmut.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - TRUYỀN THÔNG 

Chức vụ Lĩnh vực Phụ trách

PGS.TS BÙI MAI HƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG

Email: bmhuong@hcmut.edu.vn

 Phụ trách chung

PGS.TS LÝ HÙNG ANH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: lyhunganh@hcmut.edu.vn

Phụ trách:

- Tổ chức sự kiện,

- Công tác ISO

- Truyền thông Báo chí

Chức năng

 1. Phòng QTTH-TT là một đơn vị chức năng trực thuộc trường Đại học Bách khoa – ĐH Quốc gia TP. HCM.
 2. Phòng  QTTH-TT có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản trị thương hiệu-truyền thông. Là đầu mối thực hiện công tác liên quan đến hai lĩnh vực chính là quản trị thương hiệu và truyền thông, bao gồm công tác quản trị và khai thác thương hiệu, phát huy thế mạnh và uy tín của Trường, các công tác truyền thông đa phương tiện, tổ chức các sự kiện của nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với đặc thù Trường Đại học Bách khoa – ĐH Quốc gia TP. HCM.

Nhiệm vụ

 1. Tham mưu, xây dựng, ban hành và giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn các hoạt động liên quan đến quản lý thương hiệu và truyền thông;
 2. Xây dựng chiến lược quản trị thương hiệu và truyền thông của Trường theo từng giai đoạn;
 3. Tổ chức các hoạt động khai thác thương hiệu, hệ thống quà tặng thương hiệu của Trường phục vụ cho công tác đối ngoại, công tác nội bộ và công tác tuyển sinh;
 4. Quản trị các kênh truyền thông đa phương tiện chính thức của Trường: trang thông tin, các trang mạng xã hội, chuyên san bản điện tử, bản tin tháng, video giới thiệu trường và các hoạt động khác;
 5. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại; Quản lý thông tin, hình ảnh của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, là đầu mối liên hệ của Trường với các cơ quan báo chí, tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí và tổ chức mạng lưới thông tin chính thức với các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường;
 6. Tư vấn và hỗ trợ các đơn vị trong Trường xây dựng và triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm đảm bảo sự thống nhất, chuyên nghiệp và nhất quán về phương thức thực hiện;
 7. Cho phép và có trách nhiệm quản lý nội dung truyền thông, hình thức tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông của các đơn vị bên ngoài Trường thực hiện trong khuôn viên Trường;
 8. Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển;
 9. Là đầu mối quản lý, điều phối, phối hợp với các đơn vị để tổ chức các sự kiện cấp Trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
 10. Tổ chức các nghi lễ chính của Trường: lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, các lễ vinh danh, lễ tổng kết năm, các buổi lễ kỷ niệm chính thức của Đảng và Nhà nước.
 11. Là đầu mối phối hợp với các phòng ban liên quan (Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Văn phòng Đào tạo Quốc tế, các đơn vị chuyên môn và các đơn vị ngoài trường có liên quan) để tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh các hệ đào tạo chính của Trường;
 12. Đầu mối Quản lý và khai thác Bộ nhận diện thương hiệu của Trường.
 13. Chủ trì soạn thảo các bài diễn văn, bài phát biểu trong các nghi lễ, sự kiện lớn của Trường.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản trị thương hiệu và truyền thông do Hiệu trưởng giao.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top