icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

BAN THANH TRA GIÁO DỤC

 

Văn phòng : A5 – 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM
Điện thoại : (84.28) 38.647.256 - Ext: 5212
Website : http://www.ttgd.hcmut.edu.vn/
Email
Trưởng Ban : ThS. Nguyễn Vương Chí 
Email Trưởng Ban

1. Chức năng

Ban Thanh tra Giáo dục giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ về đào tạo trong phạm vi nhà trường nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật, quy định, quy chế của trường, tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Nhân sự của Ban Thanh tra Giáo dục gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban, nhân viên cơ hữu và một số cộng tác viên là cán bộ giảng dạy được mời.

2. Nhiệm vụ

1.   Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, tổ chức giám sát, kiểm tra các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện các chính sách và pháp luật về đào tạo, Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy trong tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo trong trường.
2.   Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, quy chế giảng dạy, quy chế học vụ đã được thông qua; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; kiểm tra việc thực hiện quy chế thi cử ở tất cả các bậc và hệ đào tạo của trường.
3.   Kịp thời báo cáo Hiệu trưởng những vi phạm Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy. Kiến nghị biện pháp đảm bảo thi hành các quy định về đào tạo; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về đào tạo.
4.   Thực hiện nhiệm vụ thanh tra các kỳ thi tuyển sinh của trường.
5.   Thực hiện nhiệm vụ tiếp giảng viên và sinh viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động đào tạo của trường.
6.   Thanh tra về việc cấp phát, sử dụng  văn bằng, chứng chỉ trong cán bộ và sinh viên.
7.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top