icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

 • Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
 • Bộ môn Quản lý Môi Trường
 • Bộ môn Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên
 • Bộ môn An toàn, sức khỏe và môi trường
 • Bộ môn Khoa học và Công nghệ nước.
Văn phòng : B9 – 268 Lý Thường Kiệt, Q10, TP. HCM
Điện thoại : (84.8) 3864 7256 – Ext: 5629
Fax : (84.8) 3863 9682
Website

: www.fenr.hcmut.edu.vn

Email : kmt@hcmut.edu.vn
Trưởng khoa : PGS.TS Võ Lê Phú
Email của Trưởng khoa :volephu@hcmut.edu.vn
 1. TỔNG QUAN

Thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM, Khoa Môi trường và Tài nguyên là một trong những nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội – môi trường bền vững cho phía Nam và cả nước, mục tiêu vươn tới trình độ ngang tầm các quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của khu vực Châu Á và thế giới.

Khoa gồm 05 bộ môn trực thuộc: (1) Kỹ thuật Môi trường; (2) Quản lý Môi trường; (3) Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên; (4) An toàn, Sức khỏe và Môi trường; (5) Khoa học và Công nghệ Nước.

Ngoài ra, Khoa còn có 02 Phòng thí nghiệm trực thuộc hỗ trợ Khoa trong công tác nghiên cứu khoa và giảng dạy: (1) PTN Phân tích Môi trường; (2) PTN Mô hình hóa Môi trường.

Hiện nay, Chương trình đào tạo Chính qui đại trà và Chất lượng cao của khoa gồm 2 ngành: (1) Kỹ thuật Môi trường; (2) Quản lý và Tài nguyên Môi trường.

Khoa hiện có 36 cán bộ trong đó có 11 PGS.TS, 07 Tiến sĩ và 12 Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý và Kỹ thuật Môi trường, hầu hết được đào tạo ở các trường đại học và viện nghiên cứu ở nước ngoài (Anh, Nga, Hàn Quốc, Nhật  Bản, Úc, Thái Lan,…)

Trong những năm vừa qua, Khoa đã tích cực thực hiện nhiều đề tài, hợp đồng nghiên cứu khoa học đóng góp thiết thực cho công tác phát triển công nghệ và giải pháp quản lý bảo vệ môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: Ứng phó biến đổi khí hậu; Quản lý môi trường đa lĩnh vực; Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước – khí – bùn thải; Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và mô hình hóa trong quản lý; An toàn – sức khỏe trong môi trường lao động; Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho quy mô doanh nghiệp hoặc địa phương.

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:

 • Kỹ thuật xử lý nước và nước thải, kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
 • Xử lý và tái sử dụng chất thải rắn, tái chế rác thải hóa học.
 • Quản lý tài nguyên nước, môi trường biển, sự thay đổi khí hậu.
 • Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp.
 • Mô hình hóa môi trường, GIS và viễn thám.

 

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA
 1. Ban Chủ nhiệm khoa:

Họ tên Cán bộ

Chức vụ

Email liên hệ

PGS.TS Võ Lê Phú

Trưởng khoa

volephu@hcmut.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Tấn Phong

Phó Trưởng khoa

ntphong@hcmut.edu.vn

ThS. Lưu Đình Hiệp

Phó Trưởng khoa

hiepld_gis@hcmut.edu.vn

 

 1. Trưởng các Bộ môn:

Họ tên cán bộ

Bộ môn

Email liên hệ

PGS.TS Đặng Vũ Bích Hạnh

Kỹ thuật Môi trường

dvbh@hcmut.edu.vn

TS. Lâm Văn Giang

Quản lý Môi trường

lamvangiang@hcmut.edu.vn

PGS.TS Lê Văn Trung

Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên

lvtrung@hcmut.edu.vn

PGS.TS Bùi Xuân Thành

Khoa học và Công nghệ Nước

bxthanh@hcmut.edu.vn

 

An toàn – Sức khỏe và Môi trường

 

 

 1. Trưởng các Phòng thí nghiệm:

Họ tên cán bộ

Phòng thí nghiệm

Email liên hệ

PGS.TSKH Bùi Tá Long

Mô hình hóa Môi trường

longbt62@hcmut.edu.vn

TS. Nguyễn Nhật Huy

Phân tích Môi trường

nnhuy@hcmut.edu.vn

 

 1. Văn phòng khoa

Họ tên cán bộ

Phụ trách công việc

Email liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo vụ Đại học

nttthuy@hcmut.edu.vn

Mai Minh Phương

Giáo vụ Sau Đại học

minhphuong262@hcmut.edu.vn

Nguyễn Hoàng Thùy Linh

Thư ký khoa

thuylinh@hcmut.edu.vn

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top