English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 15/06/2021 14:27, Số lần đọc: 425 lần

Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM dự họp Hội đồng lãnh đạo đại học toàn cầu Hamburg 2021
 
Từ ngày 01/06 đến ngày 04/06 năm 2021, PGS.TS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM, là đại biểu duy nhất đến từ Việt Nam tham dự phiên họp Hội đồng lãnh đạo đại học toàn cầu Hamburg (GUC Hamburg 2021). Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phiên họp năm 2021 diễn ra trực tuyến với sự tham gia của 45 Hiệu trưởng, đại diện cho các trường đại học trên toàn cầu.
 
 
PGS.TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM
 
Hội đồng lãnh đạo đại học toàn cầu Hamburg là một sáng kiến của Hội đồng Hiệu trưởng Đức, Quỹ Körber và Đại học Hamburg, CHLB Đức. Mục đích của Hội đồng là tổ chức những cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo trường đại học trên thế giới về sứ mệnh cốt lõi của trường đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục đại học, về những thách thức chính hiện nay mà hệ thống giáo dục đại học quốc gia trên toàn cầu đang phải đối mặt. Chủ đề đa dạng này bao gồm các vấn đề liên quan đến quyền tự chủ của trường đại học, tự do học thuật, các câu hỏi về khả năng tiếp cận giáo dục đại học đến việc cung cấp tài chính cho giảng dạy và nghiên cứu của trường đại học.
 
Hội đồng năm 2021 là Hội đồng Lãnh đạo Đại học Toàn cầu lần thứ tư ở Hamburg, tập hợp các nhà lãnh đạo đại học từ tất cả các khu vực trên thế giới để phát triển và hình thành các ý tưởng phổ quát và các giá trị của giáo dục đại học. Chủ đề lần này là vai trò của các trường đại học và người đứng đầu đối với những thách thức lớn của biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững. Ngoài ra, một phần nội dung của Hội đồng năm nay tập trung trao đổi về tác động trước mắt và lâu dài của đại dịch Covid-19 đối với lĩnh vực giáo dục đại học toàn cầu.
 
Để chuẩn bị cho Hội đồng, Qũy Körber đã ủy thác Giáo sư Tristan McCowan - Đại học College London chủ trì một nghiên cứu nhằm phân tích và so sánh phản ứng của các trường đại học đối với biến đổi khí hậu và tính bền vững ở một số quốc gia được chọn. Nghiên cứu này là điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận trong khuôn khổ phiên họp.
 
Dựa trên các thảo luận định hướng và đặc biệt là kết quả thảo luận phong phú, chi tiết của 6 nhóm các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị, Hội đồng lãnh đạo đại học toàn cầu Hamburg 2021 đã thống nhất và công bố bản Tuyên bố Hamburg “Đối mặt với những thách thức lớn về biến đổi khí hậu và tính bền vững” gồm 4 trang, đề cập chi tiết về nền tảng của nội dung tuyên bố và 7 vấn đề cốt lõi mà các Trường đại học cần quan tâm để thúc đẩy phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi của khí hậu: 1) Sứ mệnh và bản sắc của các Trường; 2) Hoạt động giáo dục, dạy và học; 3) Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; 4) Quy mô hành động của các Trường; 5) Khuôn khổ chính trị và tài chính; 6) Bền vững trong việc theo đuổi các sứ mệnh cốt lõi và 7) Quan hệ đối tác địa phương, quốc gia và quốc tế.
 
Cơ sở của tuyên bố là việc khẳng định nền văn minh nhân loại phải khẩn trương hành động để chống lại các tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời thích ứng với các biến đổi khí hậu hiện hành bằng các hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững, có lợi cho môi trường thế giới. Các lãnh đạo đại học toàn cầu nhận thức sâu sắc vị trí quan trọng của các Trường đại học trong việc dẫn dắt xã hội hành động vì một tương lai phát triển bền vững với môi trường thông qua trách nhiệm giáo dục công dân và các chuyên gia trong tương lai. Đồng thời, với vai trò là động lực thúc đẩy và nghiên cứu, các trường đại học sẽ thúc đẩy và kết nối với các đơn vị khác, địa phương, quan trọng là đóng vai trò tư vấn với chính phủ để tạo ra các phương pháp hiệu quả giảm thiểu biến đổi khí hậu và nâng cao tính bền vững môi trường.
 
Tuyên bố cũng đề cập, mặc dù các trường đại học toàn cầu có quy mô, vị trí địa lý, thể chế chính trị và kinh phí hoàn toàn khác nhau, mỗi trường xây dựng những chương trình hành động riêng biệt và đa dạng vì sự phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hoạt động của các trường đều có những điểm chung về thúc đẩy nghiên cứu và giảng dạy liên ngành về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong tất cả các lĩnh vực học thuật, giúp sinh viên nhận diện, hợp tác và hành động để theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững. Ngay trong trường đại học, lãnh đạo cần khuyến khích giảng viên, nhân viên và sinh viên phát triển thông tin và chiến lược để giảm thiểu biến đổi khí hậu và thúc đẩy tính bền vững, lập các kế hoạch với muc tiêu cụ thể để đạt được mức độ trung tính carbon trong các cơ sở phù hợp với mỗi quốc gia, tìm kiếm các lựa chọn bền vững để quản lý liên tục như tái chế, năng lượng tái tạo, giảm thiểu hoặc tái sử dụng nước. Trường đại học cũng xây dựng mối liên kết với cộng đồng xã hội để hỗ trợ giảm thiểu liên tục biến đổi khí hậu và duy trì các hành động thiết thực cho phát triển bền vững.
 
PGS. TS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM là lãnh đạo đại học duy nhất của Việt Nam tham dự Hội đồng lãnh đạo đại học toàn cầu Hamburg (GUC Hamburg) lần thứ 4. Trong khuôn khổ các trao đổi của Hội nghị, ông Phong đã chia sẻ các quan điểm và hành động thiết thực của Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM cũng như một số trường đại học Việt Nam đối với vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững “Với vai trò đào tạo thế hệ lãnh đạo cho tương lai và cung cấp lực lượng lao động tinh hoa cho xã hội, mỗi trường Đại học cần đóng vai trò tiên phong về việc nâng cao nhận thức và lan tỏa ý thức, trách nhiệm về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong cộng đồng, đồng thời tham mưu, tư vấn cho đội ngũ làm chính sách về chiến lược và hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững ở mỗi quốc gia”. Hành động của Trường đại học sẽ tập trung chủ yếu vào:
 
- Tích hợp các nội dung về chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vào các môn học, chương trình đào tạo.
 
- Thông qua các hoạt động đa dạng và sáng tạo để nâng cao nhận thức và triển khai hành động vì sự phát triển bền vững.
 
- Tư vấn với các địa phương và người làm chính sách về các vấn đề nhận diện nguy cơ, kết nối và triển khai hành động nhằm mục tiêu phát triển bền vững.
 
Ba nội dung này đã được Trường ĐH Bách Khoa kiên trì thực hiện nhiều năm qua. Các kiến thức về môi trường và phát triển bền vững đã được nhà trường tích hợp vào một số môn học cho sinh viên toàn trường. Không chỉ truyền kiến thức thông qua các môn học lý thuyết, nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc thi ý tưởng, sự kiện, chương trình, diễn đàn hàng năm để sinh viên thực hành và trình diễn các ý tưởng của mình như: Bách Khoa Innovation, Ngày hội kỹ thuật, Chương trình “Nói không với nhựa dùng một lần”,... Trong đó, có nhiều chủ đề về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.
 
Đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo, nhiều năm qua giảng viên trường ĐH Bách Khoa đã tích cực tham gia nhiều chương trình, dự án khoa học-công nhằm tìm các giải pháp công nghệ và cơ sở khoa học phục vụ phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Có thể kể đến một số ví dụ điển hình: chủ trì dự án “Tích hợp bền vững nền nông nghiệp địa phương với công nghiệp sinh khối”, được tài trợ bởi chính phủ Nhật Bàn và kéo dài trong 5 năm; tham gia tích cực chương trình “Khoa học & công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nam Bộ”, một trong hai đơn vị chủ trì dự án điều tra cơ bản “Sức chống chịu của môi trường biển ven bờ Việt Nam”, phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững;…
Trong nội dung hội nghị, các lãnh đạo đã dành thời gian trao đổi về đại dịch Covid-19 và những tác động lâu dài tới nền kinh tế, xã hội toàn cầu. Do sự giãn cách xã hội cần thiết, các phương tiện học tập từ xa được thúc đẩy, các hoạt động thường xuyên bị phân tán, dẫn đến việc giảm lượng khí thải carbon. Trường đại học cũng gắn kết chặt chẽ hơn với cộng đồng để lồng ghép với các chiến lược vì sức khỏe cộng đồng như phát triển các sản phẩm hỗ trợ phòng chống Covid 19. Ảnh hưởng do đại dịch gây ra cũng cho thấy khả năng thích ứng của các trường đại học trong việc tìm kiếm các cơ hội khác nhau cho học thuật và sư phạm trong mọi hoàn cảnh.
 
Trường ĐH Bách Khoa mong muốn lan tỏa thông điệp của Hội nghị tới cán bộ, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa và các Trường đại học tại Việt Nam, góp phần thúc đấy chiến lược và hành động vì sự phát triển bền vững của Việt nam và toàn cầu.
 
P. QTTH-TT

Các tin khác:

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN
 • Ký kết thỏa thuận với Khoa KTXD - NTU
 • Sinh viên ĐH Bách Khoa nhận HB Lương Văn Can
 • Ngày Hội "Sách cũ tri thức mới" tại CS Dĩ An - Bình Dương
 • ĐH Bách Khoa làm lễ Chào cờ đầu năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019
 • ĐH Bách Khoa đón gần 5000 tân sinh viên nhập học
 • Lễ kết nạp Đảng viên cho SV Bách Khoa tại Đảo Thổ Chu
 • Lễ công bố QĐ Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
 • Lễ hội mừng công Chiến dịch Mùa hè Xanh 2018
 • Khai mạc ngày Hội Tư vấn - Xét tuyển 2018
 • Nâng cao cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho SV Bách Khoa
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top