English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 11/10/2011 06:52, Số lần đọc: 1972 lần

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2011.


Kế hoạch công tác tháng 12 năm nay, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM sẽ tổ chức kỳ thi
và xét tuyển dụng viên chức vào các ngạch Giangr viên(15.111), Nghiện cứu viên (13.092),
Kỹ sư (13.095 hoặc 13a095_tốt nghiệp hệ cao đẳng) và Chuyên viên (01.003 hoặc 01a003_tốt nghiệp hệ cao đẳng).
 Nhà trường thông báo đến tất cả các đơn vị và các viên chức đang là hợp đồng trường (có độ tuổi dưới 45
và đã hết thời gian tập sự - tính đến ngày 31/12/2011) về điều kiện và yêu cầu hồ sơ dự tuyển dụng như sau: Chi tiết

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top