English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 08/08/2018 11:34, Số lần đọc: 1811 lần

Những văn bản pháp lý được Hiệu trưởng ủy quyền cho các Phó Hiệu trưởng ký ban hành

Căn cứ các quy định luật pháp, Hiệu trưởng là người đứng đầu đơn vị, đại diện pháp lý cho đơn vị trong công tác quản lý và giao dịch với các cấp;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM,

Hiệu trưởng ủy quyền cho các Phó Hiệu trưởng được quyền ký ban hành các văn bản sau:

P.TCHC

 

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top