English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 10/11/2021 13:45, Số lần đọc: 585 lần

Công khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động địa chỉ công khai danh sách và bản đăng ký của các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM như sau: 

Danh sách gồm 22 người./.

Thông báo về việc công khai  bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Danh sách ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 

Các tin khác:

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top