English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 08/01/2021 08:50, Số lần đọc: 2230 lần

Công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021 của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2021 trên cổng thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ: www.hcmut.edu.vn.

Xem thông tin chi tiết tại đây

P. QTTH-TT

 

 

Các tin khác:

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top