English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 22/12/2020 09:12, Số lần đọc: 712 lần

THÔNG BÁO

Về nhu cầu xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 của Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. HCM

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM;

Căn cứ cơ cấu vị trí giáo sư, phó giáo sư theo vị trí việc làm và theo tình hình thực tế, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM thông báo số lượng giáo sư và phó giáo sư các ngành mà nhà trường có nhu cầu xét bổ nhiệm năm 2021 như sau:

  • 01 Giáo sư ngành Cơ khí;
  • 01 Giáo sư ngành Xây dựng;
  • 01 Giáo sư ngành Điện tử;
  • 01 Phó giáo sư ngành Cơ khí;
  • 01 Phó giáo sư ngành Công nghệ thực phẩm;
  • 03 Phó giáo sư ngành Hóa học;
  • 01 Phó giáo sư ngành Xây dựng;
  • 01 Phó giáo sư ngành Vật lý.

Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của nhà trường thực hiện theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Quý Thầy, Cô xem thông báo tại đây

Quý Thầy, Cô xem thông báo về điều kiện và hồ sơ xét bổ nhiệm tại đây

P. TCHC

Các tin khác:

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top