English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 29/07/2020 13:58, Số lần đọc: 3874 lần

Thông báo về việc công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ cở Trường Đại học Bách khoa

Thực hiện Khoản 3 Điều 12 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng Giáo sư cơ sở  Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thông tin công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020.

Quý Thầy, Cô và các bạn xem chi tiết tại đây

 

 

Các tin khác:

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top