English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 02/07/2020 14:28, Số lần đọc: 1746 lần

Công khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC & NLĐ) địa chỉ công khai danh sách và bản đăng ký của các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM như sau:

TT

Họ và tên

Nam/ Nữ

Đăng ký xét

 GS/ PGS

Đăng ký xét

HĐ ngành/liên ngành

Ngày, tháng,
năm sinh

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Phước Dân

Nam

GS

Xây dựng – Kiến trúc

24/9/1963

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu về Nước khu vực Châu Á (CARE), Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

2

Lương Văn Hải

Nam

GS

16/9/1978

Khoa Kỹ thuật Xây dựng,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

3

Trần Đức Học

Nam

PGS

24/5/1987

Khoa Kỹ thuật Xây dựng,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

4

Trần Anh Sơn

Nam

PGS

Cơ khí – Động lực

18/09/1979

Khoa Cơ khí,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

5

Võ Ngọc Điều

Nam

GS

Điện – Điện tử –
Tự động hóa

02/5/1971

Khoa Điện – Điện tử,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

6

Trương Quang Vinh

Nam

PGS

10/12/1976

Khoa Điện – Điện tử,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

7

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

PGS

Hoá học – Công nghệ Thực phẩm

07/3/1984

Khoa Kỹ thuật Hóa học,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

8

Nguyễn Nhật Huy

Nam

PGS

28/11/1984

Khoa Môi trường và Tài nguyên,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

9

Nguyễn Trường Sơn

Nam

PGS

09/6/1975

Khoa Kỹ thuật Hóa học,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

10

Võ Đình Lệ Tâm

Nữ

PGS

21/01/1978

Khoa Kỹ thuật Hóa học,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

11

Đặng Trần Khánh

Nam

GS

Công nghệ thông tin

26/5/1975

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

12

Đỗ Quang Khánh

Nam

PGS

Khoa học Trái đất – Mỏ

17/9/1964

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

13

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nữ

PGS

Vật lý

08/10/1981

Khoa Khoa học Ứng dụng,

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM

Danh sách gồm 13 người./.

Thông báo về việc công khai  bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

Danh sách ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 

Các tin khác:

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top