English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 31/03/2017 15:33, Số lần đọc: 1059 lần

Căn cứ theo công văn số 484/ĐHQG-KHCN ngày 24/3/2017 của Ban KHCN – ĐHQG-HCM về việc thông báo nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B, C năm 2018 (gọi tắt loại B, C, công văn 484 đính kèm), Phòng KHCN&DA kính đề nghị Quý Thầy/Cô tham gia đăng ký đề tài loại B với các thông tin cụ thể như sau:

-    Quý Thầy/Cô vào trang web Cổng Nhân sự Bách Khoa, vào mục Khoa học Công nghệ để tiến hành đăng ký thuyết minh đề tài và gửi về Phòng 01 cuốn thuyết minh. Thời hạn: trước 11 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 17/4/2017. Lưu ý: Quý Thầy/Cô chuẩn bị các file hồ sơ đăng ký trên dạng tập tin word dùng font chữ Unicode để lưu đĩa CD.

-    Cuốn thuyết minh hồ sơ đăng ký bao gồm:
    +    Trang bìa theo mẫu R00.
    +    Thuyết minh đề tài theo biểu mẫu mới cập nhật theo Thông tư 55, có chữ ký của chủ nhiệm.
    +    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên chủ chốt tham gia có chữ ký của người khai đã cập nhật đến thời điểm đăng ký hồ sơ (theo mẫu R03).
    +    Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) theo mẫu R04 và có đầy đủ chữ ký, dấu của các cá nhân và cơ quan liên quan. 
    Các mẫu nêu trên đều có trên webiste của Phòng KHCN&DA.

-    Lưu ý:
    +  Quý Thầy/Cô cần đọc kỹ: (1) Quyết định 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 tại Điều 7, Điều 12; (2) Phụ lục 1 của công văn 484; (3) và các mẫu phiếu đánh giá sơ tuyển để chuẩn bị thuyết minh thật rõ ràng, chi tiết, chu đáo.
    +   Hội đồng sơ tuyển sẽ dựa trên thuyết minh và mẫu phiếu đánh giá sơ tuyển theo thang điểm đúng quy định để xem xét thông qua.
    +  Các đề tài đã được Hội đồng sơ tuyển thông qua, Phòng KHCN&DA sẽ thông báo đến từng chủ nhiệm để chủ nhiệm hoàn chỉnh thuyết minh theo góp ý của Hội đồng và gửi về Phòng: 01 cuốn gốc, 11 cuốn photo và 01 đĩa CD để Phòng chuyển hồ sơ đến ĐHQG-HCM trước 16 giờ 00 phút, ngày 28/4/2017.

    Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Hiền, email:ntnghien@hcmut.edu.vn, số điện thoại trực tiếp 08.38636856 hoặc điện thoại nội bộ 5388.

    Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch của ĐHQG-HCM, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Download

Thông báo đăng ký đề tài ĐHQG loại B

Phiếu đánh giá sơ tuyển đề tài nghiên cứu cơ bản

Phiếu đánh giá sơ tuyển đề tài nghiên cứu ứng dụng

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top