English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 31/03/2017 15:31, Số lần đọc: 916 lần

Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ trân trọng thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia thực hiện Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2014-2019 "KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ" (gọi tăt là Chương trình Tây Nam Bộ).

Các tổ chức và cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu A1-ĐXNV) cho Bộ, Ngành và UBND tỉnh/ Thành phố vùng Tây Nam Bộ (qua Sở Khoa học và Công nghệ).

Bộ/ Ngành và UBND Tỉnh/ Thành phố xem xét lựa chọn các vấn đề KH&CN của các tổ chức và cá nhân đề xuất để xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (theo Mẫu B1-ĐXĐH đối với đề tài khoa học và công nghệ/ đề án khoa học và Mẫu Mẫu B2-ĐXĐH đối với dự án sản xuất thử nghiệm) và tổng hợp các đề xuất đặt hàng (Mẫu 3), có ý kiến của hội đồng tư vấn hoặc chuyên gia, nhóm chuyên gia, tổ chức, cơ quan dự kiến hưởng thụ kết quae nghiên cứu tham gia xây dựng đề xuất đặt hàng.

Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã dược phê duyệt và phù hợp định hướng, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, Ngành, địa phương vùng Tây Nam Bộ.

Các Thầy cô vui lòng gửi đề xuất (Mẫu A1-ĐXNV) cho Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (Phòng 314 A4) trước ngày 21/4/2017, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo. Các Thầy cô chú ý phiếu đề xuất của Trường sẽ gửi cho các Bộ, ngành và địa phương để các đơn vị này xây dựng đề xuất đặt hàng và tổ chức lấy ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn để hoàn thiện đề xuất gửi cho Chương trình Tây Nam Bộ đúng thời hạn, nên các Thầy cô cân nhắc thời gian để gửi đề xuất sớm.

Hạn chót để các Bộ, Ngành và UBND tỉnh/ Thành phố nộp đề xuất đặt hàng: trước ngày 30 tháng 4 năm 2017.

Download Thông báo và Định hướng

Biểu mẫu

PHÒNG KHCN&DA

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top