English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 15/03/2017 11:08, Số lần đọc: 799 lần

Thông báo số 203/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS (Geographic Information System) để quản lý quy hoạch và phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài:

1. Tên Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS (Geographic Information System) để quản lý quy hoạch và phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu chung: Ứng dụng công nghệ GIS giúp quản lý quy hoạch và phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, phân tích tình hình bố trí các cơ sở kinh doanh, xu hướng phát triển của thị trường kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre để hỗ trợ ra quyết định cho các nhà quản lý của tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình phân tích và xác định vị trí tối ưu các cơ sở kinh doanh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các hạ tầng thương mại, các điểm kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
- Ứng dụng công nghệ GIS phân tích tình hình bố trí các cơ sở kinh doanh có điều kiện và không có điều kiện trong một số lĩnh vực kinh doanh, từ đó đưa ra những biện pháp giải quyết phù hợp
- Xây dựng công cụ phần mềm quản lý, hỗ trợ ra quyết định cho các nhà quản lý của tỉnh Bến Tre.

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm:

- Cơ sở dữ liệu GIS lưu trữ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Tình hình bố trí các hạ tầng thương mại; các điểm kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Các công cụ hỗ trợ hiển thị, cập nhật và phân tích dữ liệu các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

4. Thời gian thực hiện: dự kiến 24 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2017.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ KH&CN). 
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp). 
+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
 

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 02, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 13 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. (Tải biểu mẫu)
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN. (Tải biểu mẫu)
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có).
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự. (Tải biểu mẫu)
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Tải biểu mẫu)

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp)
 
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (075) 3829335.

Download Thông báo số 203/TB-SKHCN

PHÒNG KHCN&DA

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top