English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 15/03/2017 11:03, Số lần đọc: 685 lần

Quỹ Bảo Sơn được thành lập tại quyết định số 17/2005/QĐ-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ký. Quỹ được bảo trợ bởi công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng & Du lịch Bảo Sơn (Sau đây gọi tắt là Tập đoàn Bảo Sơn).

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng thuộc hệ thống giải thưởng doanh nghiệp - doanh nhân do Tập đoàn Bảo Sơn lập ra và điều hành, được Bộ Giáo Dục Đào tạo đồng tình tại văn bản số 03/2009/CV-QBS ngày 17/11/2009 nhằm tôn vinh các cá nhân, các nhà khoa học và các cộng sự chủ trì các công trình (nhóm công trình) khoa học xuất sắc có giá trị khoa học và thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, có đóng góp nổi bật vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Giải thưởng Bảo Sơn sẽ góp phần quảng bá và phổ biến các công trình khoa học và khuyến khích việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và con người Việt Nam đặt ra, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, có thể áp dụng rộng rãi, đem lại giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội, văn hoá cho Việt Nam, đồng thời đơn giản trong sử dụng và dễ dàng triển khai.

Tập đoàn Bảo Sơn ủy nhiệm cho Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ quan Thường trực giải thưởng Bảo Sơn trong nhiệm kỳ 5 năm. Với tư cách là Cơ quan thường trực của Giải thưởng Bảo Sơn, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm tham mưu tổ chức và điều hành Giải thưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn đến hết ngày 10/4/2017.

Nơi tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vukhcns@moet.edu.vn, điện thoại 0982 373688 (TS. Lý Tiến Hùng)

Thông tin khác:

Giải thưởng Bảo Sơn

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top