English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Thông báo

Đề nghị sinh viên nhận Trợ cấp Xã hội học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 cung cấp số tài khoản ngân hàng

 Theo qui định của Phòng Kế hoạch - Tài chính, tiền trợ cấp xã hội của học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 sẽ được thanh toán cho sinh viên theo hình thức chuyển khoản. Vì vậy,  P.CTCT-SV đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 (danh sách kèm theo) cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng.

 

Thông báo chế độ nhuận bút tin, bài viết trên Website Trường

Ban Giám hiệu thông báo thí điểm chế độ bồi dưỡng nhuận bút tin, bài viết trên Website Trường, thời hạn thí điểm: 03 tháng (từ 15/2/2012 đến 15/5/2012). Sau khi thí điểm, rút kinh nghiệm, Trường sẽ ban hành quy định chính thức...

Cập nhật và thử nghiệm Website mới

Hiện nay, Trường đang có thêm phiên bản thử nghiệm Website với giao diện, bố cục mới tại địa chỉ http://demo.hcmut.edu.vn...

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top