English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Học bổng - Tuyển dụng

Học bổng Golf Bách Khoa dành cho Tân sinh viên khóa 2020

Câu lạc bộ GOLF Bách Khoa Hà Nội tại TP.HCM sẽ dành 20 suất học bổng dành cho Tân sinh viên (SV) khóa 2020 có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 

Khoa Khoa học Ứng Dụng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển dụng 01 nhân sự. Thông tin chi tiết như sau:

Ban Quản lý Mạng thông báo tuyển dụng viên chức

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Ban quản lý mạng trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp.HCM có nhu cầu tuyển dụng. Thông tin chi tiết như sau:

 

 

Công khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021  

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động địa chỉ công khai danh sách và bản đăng ký của các ứng viên

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top