English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Học bổng - Tuyển dụng

Học bổng Toyota năm 2011 - 2012

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo đến các sinh viên nhận học bổng Toyota năm 2011 - 2012

Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức tại hội trường A4, trường Đại học Bách khoa, vào lúc 14h30 ngày 07/12/2011.

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ học bổng Sacramento năm học 2011 - 2012

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ học bổng Sacramento năm học 2011 - 2012

1. Đối tượng nhận học bổng: 
2. Điều kiện nhận học bổng:
3. Số suất và trị giá học bổng (dự kiến):
4. Hồ sơ xin học bổng:
5. Thời gian và địa điểm nộp đơn...

Thông báo chương trình học bổng kỹ thuật Datalogic Scanning Vietnam

 Thông báo chương trình học bổng kỹ thuật Datalogic Scanning Vietnam năm học 2011 - 2012 với nội dung chi tiết như sau:

 

Thông mời thầu Khai thác dịch vụ Bãi xe phục vụ Sinh viên  

Phòng QTTB thực hiện kế hoạch mời thầu rộng rãi gói thầu Khai thác dịch vụ Bãi xe phục vụ Sinh viên tại Cơ sở Lý Thường Kiệt và Cơ sở Dĩ An Bình Dương cho Trường Đại học Bách Khoa, chi tiết cụ thể theo hồ sơ mời thầu (liên hệ phòng QTTB) và một số thông tin cần biết như sau:
 
HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top