English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Học bổng - Tuyển dụng

Học bổng Thakral năm học 2011 - 2012

Học bổng Thakral năm học 2011 - 2012

Lễ trao học bổng sẽ tổ chức tại P.201, Nhà Điều Hành - ĐHQG - HCM, khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, lúc 14h30 ngày 04/11/2011

Học bổng PVFCCo năm 2011 - 2012 như sau:

Học bổng PVFCCo năm 2011 - 2012 như sau:

 Có 3 loại hình học bổng:

  • Học bổng toàn phần
  • Học bổng Vinh danh
  • Học bổng Khuyến khích

Học bổng sau đại học của quỹ học bổng Hitachi Nhật Bản năm 2012

The Hitachi Scholarship Foundation (“Foundation”) offers postgraduate scholarship awards to faculty members...

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top