English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Học bổng - Tuyển dụng

Học bổng Thạc sĩ Hàn Quốc học năm 2012 của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN)

Chương trình học bổng Thạc sĩ Hàn Quốc học năm 2012 của Mạnglưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN). Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), trường Đại học Quốc Gia Seoul, Hàn Quốc và trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

Học bổng nghiên cứu bậc sau Đại học – “Graduate Research Scholarship Program”

Học bổng nghiên cứu bậc sau Đại học – “Graduate Research Scholarship Program”
- Ứng viên dưới 40 tuổi.
- Ứng viên đăng ký các chương trình lấy bằng nghiên cứu bậc sau đại học (Graduate degree by esearch); ứng viên đăng ký các chương trình lấy bằng Thạc sĩ theo dạng tín chỉ (Master by coursework) có thành tích học tập tốt có thể được xem xét cấp học bổng.
- Ứng viên có thành tích học tập tốt.

Học bổng Sau Đại học dành cho sinh viên các nước ASEAN và các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng - "KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries' Personal of Academic Year 2012"


P.QHĐN có nhận được thông tin từ  Trường Đại học Khon Kaen (KKU), Thái Lan về học bổng Sau Đại học dành cho sinh viên các nước ASEAN và các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng - "KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries' Personal of Academic Year 2012". Thông tin chi tiết như sau:

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top