icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ

STT

Nội dung

Năm 2015

1

Đề tài các cấp

191

 

1. Cấp Nhà nước

9

 

2.Cấp ĐHQG hoặc tương đương

24

 

3. Cấp trường

158

2

Công bố khoa học

803

 

1. Tạp chí quốc tế

256

 

2. Tạp chí trong nước

547

 

Số lượng đề tài NCKH của nhà trường được nghiệm thu:

Phân loại

đề tài

Hệ số

Năm

Tổng

(đã quy đổi)

2007

2008

2009

2010

2011

Cấp Nhà nước

2

4

4

8

4

 

40

Cấp Bộ

1

15

19

21

43

13

97

Cấp trường

0.5

36

41

39

37

39

76

 

Tổng

55

64

66

84

52

213

Bình quân số đề tài NCKH (quy đổi) trên giảng viên cơ hữu: 0,2

Số lượng bài báo của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

STT

Phân loại tạp chí

Hệ số

Số lượng

Tổng (đã quy đổi)

2007

2008

2009

2010

2011

1

Tạp chí KH quốc tế

1,5

124

77

70

39

50

540

2

Tạp chí KH cấp Ngành trong nước

1,0

123

128

170

94

122

637

 

Tổng

 

247

205

240

133

172

1177

Bình quân số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên GV cơ hữu: 1,15

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top