icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

HƠP TÁC QUỐC TẾ

STT

Nội dung

Năm 2019

 

Hợp tác quốc tế về đào tạo

 

1

Thống kê số lượng các MOU (Bản ghi nhớ) đã ký

68

2

Số lượng các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài

12

3

Số lượng GV được trao đổi và học tập tại nước ngoài

78

4

Số lượt GV, chuyên gia nước ngoài/Việt kiều làm việc, giảng dạy tại trường

109

5

Số sinh viên quốc tế học tại trường

193

6

Số SV trường đi học tập, trao đổi ở nước ngoài

27

 

Hợp tác quốc tế về NCKH

 

7

Số lượng Hội nghị, Hội thảo quốc tế

25

8

Số lượng các dự án quốc tế đã và đang thực hiện

16

 

DANH SÁCH CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC

STT

Tên Nước

 1.  

AUSTRALIA

 1.  

AUSTRIA

 1.  

BELGIUM

 1.  

BULGARIA

 1.  

CHINA

 1.  

CANADA

 1.  

CZECH REPUBLIC

 1.  

DENMARK

 1.  

ENGLAND

 1.  

EUROPEAN COMMISSION

 1.  

FRANCE

 1.  

GERMANY

 1.  

ITALIA

 1.  

IRELAND

 1.  

JAPAN

 1.  

KOREA

 1.  

NETHERLANDS

 1.  

NEW ZEALAND

 1.  

NORWAY

 1.  

PHILIPPINES

 1.  

RUSSIA

 1.  

SCOTLAND

 1.  

SINGAPORE

 1.  

SLOVAK REPUBLIC

 1.  

SPAIN

 1.  

SWEDEN

 1.  

SWITZERLAND

 1.  

TAIWAN

 1.  

THAILAND

 1.  

THE UNITED STATES (USA)

 1.  

VIET NAM

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top