icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

SỐ LIỆU VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 12/2015

Số cán bộ viên chức của toàn trường: 1303

Giảng viên

TT

Chỉ số

Năm 2015

 

Giảng viên cơ hữu

930

Học hàm

 

1

Giáo sư

9

2

Phó giáo sư

103

Học vị

 

1

Tiến sĩ (bao gồm GS, PGS)

388

2

Thạc sĩ

443

3

Khác

99

 

 

Năm 2015

Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu, tuổi

39

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường, %

41,6

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường, %

47,6

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lêntrên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường, %:

89,4

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top