icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa

Tiền thân của Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ được thành lập vào năm 1957, theo sắc lệnh số 213-GD ngày 29/6/1957, được hợp nhất từ  4 trường:

- Trường Cao đẳng Công chánh được thành lập năm 1911 tại Hà Nội, hoạt động liên tục đến năm 1945 thì tạm ngừng. Đến năm 1947 Trường được tái lập tại Sài Gòn và đặt trụ sở tại Trường thực nghiệm Bộ Công Chánh và Trường Pétrus Ký. Năm 1957 Trường được chuyển về Trung tâm Quốc gia kỹ thuật.
- Trường Cao đẳng Điện học (được thành lập năm 1957).
- Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ thành lập năm 1956.
- Trường Việt Nam Hàng hải được thành lập năm 1951, được sát nhập vào Trung tâm Quốc gia kỹ thuật năm 1957.


Năm 1962, Trường Cao đẳng Hóa học được thành lập đào tạo các cán sự hóa học từ năm 1968 Trường bắt đầu đào tạo kỹ sư hóa học.

Đến năm 1972, Trung tâm Quốc gia kỹ thuật được đổi tên thành Học viện Quốc gia Kỹ thuật, là cơ sở duy nhất đào tạo kỹ sư và cán sự tại miền Nam lúc bấy giờ.

Sau ngày thống nhất đất nước, theo quyết định số 426/Ttg ngày 27/10/1976 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trường được mang tên Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Hơn 50 năm một chặng đường đầy tự hào, ngôi trường này thật sự là nơi giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho khu vực phía Nam.

Trong 50 năm qua, hàng vạn cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa đã khẳng định sự tiên phong, sáng tạo, bản lĩnh, tài năng của mình, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa đã thật sự tạo riêng cho mình một danh hiệu đầy uy tín ở trong và ngoài nước, trên mọi lĩnh vực công nghệ mà mình tham gia và là niềm hãnh diện chung cho tất cả những ai được học tập duới ngôi trường nhiều truyền thống này.

Trong những qua, mặc dù còn nhiều lo toan cho cuộc sống, nhưng những cựu sinh viên vẫn luôn nhớ đến những ngày tháng học tập tại ngôi trường này, từng khóa, từng ngành luôn cố gắng tổ chức những buổi họp mặt cựu sinh viên trong và ngoài trường để chia sẽ với nhau những kỷ niệm và kinh nghiệm nghề nghiệp hiện tại của mình, qua đó tạo sự đòan kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau.


Câu lạc bộ Cựu Sinh viên Phú Thọ - Bách khoa

Địa chỉ Văn phòng Ban liên lạc Cựu Sinh viên: P.119 nhà B1 - ĐHBK

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top