icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Cơ sở vật chất, hạ tầng


Nội dung

Số liệu

      1. Tổng diện tích

 

Tổng diện tích đất sử dụng của trường (2 cơ sở):

41,23 ha  

        Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (m2):

 

-  Nơi làm việc:

14.443

-  Nơi học:

63.480 

-  Nơi vui chơi giải trí

12.675  

     2.  Phòng học

 

             Số phòng (phòng)

240

             Tổng diện tích (m2)

26.270 

3. Phòng thí nghiệm

 

             Số phòng (phòng)

180

             Tổng diện tích (m2)

21.976 

4. Xưởng thực tập, thực hành

 

            Số phòng (phòng)

11

            Tổng diện tích (m2)

7.546

CƠ SỞ DĨ AN 

1. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500:  vui lòng DOWNLOAD file tại đây

2. Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất:  vui lòng DOWNLOAD file tại đây

3. Bản vẽ thiết kế kiến trúc cảnh quan:  vui lòng DOWNLOAD file tại đây

4. Quy định Quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500:  vui lòng DOWNLOAD file tại đây

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top