icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                          Chương Trình Đào Tạo Đại Học                         

http://www.aao.hcmut.edu.vn/

 
Đại học, cao đẳng chính quy
 
- Văn bằng chính quy: Kỹ sư (các ngành kỹ thuật bậc đại học); Kiến trúc sư (ngành Kiến trúc); Cử nhân (các ngành kinh tế bậc đại học ); Cử nhân cao đẳng (đối với bậc cao đẳng).
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Chi tiết >>
 
Đại học chính quy văn bằng 2
 
- Văn bằng Kỹ sư (chính quy)
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và thi tuyển vào tháng 8 hàng năm. Chi tiết >>
o Xét tuyển thẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chính quy trường ĐHBK-ĐHQG HCM.
o Thi tuyển: Thí sinh đã có bằng đại học chính quy công lập có khối thi tương ứng.
 
Đại học chính quy liên thông
 
- Văn bằng Kỹ sư (chính quy) ngành Kỹ thuật Cơ khí
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và thi tuyển vào tháng 8 hàng năm. Chi tiết >>
o Xét tuyển thẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Bảo dưỡng công nghiệp trường ĐHBK-ĐHQG HCM loại giỏi.
o Thi tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Bảo dưỡng công nghiệp trường ĐHBK-ĐHQG HCM.
 
Đại học Vừa làm vừa học (Tại chức trước đây) 
 
- Văn bằng Kỹ sư (hình thức đào tạo VLVH)
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và thi tuyển vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Chi tiết >>
o Xét tuyển thẳng: 
-Tốt nghiệp đại học có khối thi tương ứng.
-Tốt nghiệp cao đẳng chính quy công lập cùng nhóm ngành.
-Tốt nghiệp cao đẳng chính quy công lập khác nhóm ngành đào tạo và có điểm trung bình tốt nghiệp từ 6,0 trở lên.
-Tốt nghiệp THPT hoặc cao đẳng và có trung bình cộng của các điểm trung bình môn Toán, Lý Hóa các năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 trở lên.
o Thi tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
 
Đại học Đào tạo từ xa qua mạng
 
- Văn bằng Cử nhân (hình thức đào tạo từ xa) ngành Công nghệ thông tin
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Chi tiết >>

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top