icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (D850101)

Website: http://www.fe.hcmut.edu.vn/

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc nhóm ngành Môi trường.

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có 01 chuyên ngành : Quản lý và Công nghệ Môi trường.

Môn thi: Toán - Lý - Hóa hoặc Toán - Lý - Anh văn hoặc Toán - Hóa - Anh văn

Chỉ tiêu của nhóm ngành Môi trường: dự kiến 170 (năm 2015) ; 160 (năm 2014) ; 160 (năm 2013)

Điểm chuẩn NV1: 19.0 - NVBS: 20.0 (năm 2014) ; 20.5 (năm 2013)  

1. Tổng quan Chương trình

Sinh viên ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường được trang bị các kiến thức cơ bản về quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên; và kiến thức về công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn.

Cụ thể hơn, kiến thức quản lý môi trường (environmental management) và tài nguyên bao gồm các kiến thức thuộc lĩnh vực quản lý xã hội mang tính liên ngành nhằm điều chỉnh các hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin đối với các vần đề môi trường; xuất phát từ quan điểm định lượng, và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Quản lý môi trường bao gồm quản lý môi trường đô thị, nông thôn và công nghiệp, trong khi đó quản lý tài nguyên thiên nhiên bao gồm quản lý môi trường đới bờ, biển đảo, rừng và tài nguyên nước mặt, nước ngầm v.v...Kiến thức quản lý môi trường và tài nguyên là kiến thức tổng hợp đòi hỏi sinh viên nắm bắt được các biện pháp luật pháp, chính sách, họach định chiến lược, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, xã hội, văn hóa, giáo dục, nhận thức cộng đồng, phối hợp với các biện pháp công nghệ kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường v.v..nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của quốc gia. Các biện pháp này đan xen, phối hợp và tích hợp với nhau tùy theo điều kiện cụ thể của vấn đề đặt ra và quy mô thực hiện.

2. Triển vọng Nghề nghiệp

Kỹ sư ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường trung ương và địa phương, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp sản xuất, các khu công nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các công ty và trung tâm tư vấn môi trường trong và ngoài nước, các Viện nghiên cứu và các đại học chuyên ngành quản lý tài nguyên môi trường.

  • Các cơ quan quản lý Nhà nước thường tuyển dụng kỹ sư ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường của Khoa Môi trường – ĐHBK Tp.HCM, như: Bộ và Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh; Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT) các tỉnh; Trung tâm Quan trắc Môi trường các tỉnh; Bộ và Sở Khoa học & Công nghệ; Bộ và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; các Phòng quản lý Tài nguyên Môi trường quận - huyện.
  • Ban Quản lý dự án liên quan cấp quốc gia, tỉnh, thành vùng như: ban quản lý cải thiện vệ sinh môi trường các lưu vực thoát nước, các dự án cải tạo chất lượng nước trong lưu vực sông, dự án quản lý chất thải rắn các tỉnh thành, ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, v.v…
  • Các công ty thường tuyển dụng kỹ sư ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường của Khoa Môi trường – ĐHBK Tp.HCM, gồm: SEEN, TT Phát triển Năng lượng (EDEC), Nike Việt Nam, Clover Technologies Group, và các công ty tư vấn môi trường có chức năng lập tư vấn lập báo cáo khả thi cho các dự án liên quan đến môi trường, tài nguyên, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập quy hoạch phát triển địa phương/quốc gia/vùng  v.v…
  • Các tổ chức phi chính phủ thường tuyển dụng kỹ sư ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường của Khoa Môi trường – ĐHBK Tp.HCM, gồm: IUCN Việt Nam, CARE Việt Nam, và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như WWF, Save the Children, ENDA, các tổ chức xã hội như liên hiệp hội Nước và Bảo vệ Môi Trường, Hội Bảo vệ Môi Trường, phòng chuyên môn về Môi trường/nhận thức cộng đồng của Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ v.v…
  • Các cơ quan nghiên cứu và Trường đại học thường tuyển kỹ sư ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường tốt nghiệp từ Trường ĐHBK Tp.HCM là các Viện nghiên cứu, Trường Đại Học, trường Cao Đẳng ở phía Nam Việt Nam như Viện Môi trường và Tài nguyên, Viện Phát triển Bền vững Nam Bộ, Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS), Trường ĐH Bình Dương, Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường Tp.HCM, Trường ĐH Công nghệ Thực phẩm; Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, v.v…

3. Các điểm đặc biệt

  • Điểm khác biệt của chương trình đào tạo ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường của Trường ĐHBK Tp.HCM so với các chương trình đào tạo của các trường khác như sau: (i) Chương trình đào tạo bao gồm cả kiến thức quản lý và công nghệ trong lĩnh vực môi trường – tài nguyên; (ii) Chương trình đào tạo cung cấp cả kiến thức chuyên môn và kiến thức kỹ năng; (iii) Các kiến thức lý thuyết và thực tiễn luôn được định kỳ cập nhật và bổ sung trong từng nội dung môn học bởi đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình có kinh nghiệm thực tiễn và độ chuyên môn cao; và (iv) Chương trình đào tạo luôn được đảm bảo cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua các môn học thí nghiệm, thực hành, thực tập và tham quan nhận thức về đối tượng học và nghiên cứu.

Tham khảo thêm thông tin, click: Chương trình đào tạo & Chuẩn đầu ra

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top