icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP (D510601)

Website: www.sim.edu.vn

Ngành Quản lý Công nghiệp có 02 chuyên ngành : Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh.

Môn thi: Toán - Lý - Hóa hoặc Toán - Lý - Anh văn hoặc Toán - Hóa - Anh văn hoặc Toán - Văn - Anh văn

Chỉ tiêu của ngành Quản lý Công nghiệp: dự kiến 170 (năm 2015) ; 160 (năm 2014) ; 160 (năm 2013)

Điểm chuẩn NV1: 20.5 (năm 2014) ; 20.5 (năm 2013) ; 18.0 (năm 2012)

A. Quản lý Công nghiệp

1. Tổng quan Chương trình

Mục tiêu của Chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý Công nghiệp là nhằm cung ứng cho xã hội:

 1. Các công dân đủ tri thức để lao động trí óc, có ý thức đạo đức và trách nhiệm xã hội
 2. Nhân lực làm việc trong các tổ chức sản xuất, dịch vụ, thương mại
 3. Các nhà quản lý đáp ứng được nhu cầu của tổ chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 4. Các nghiên cứu viên và học viên tiếp tục học các bậc học cao hơn

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý Công nghiệp được xác định như sau:

 1. Trước hiện thực xã hội, phát biểu được quan điểm riêng dựa trên tích hợp các kiến thức cơ sở. Gắn kết với cộng đồng, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm xã hội, hành động hợp đạo lý.
 2. Tự đánh giá, xác định được giá trị bản thân, có kế hoạch cá nhân cho tương lai, có kỷ luật và thái độ hợp tác, tích cực trong làm việc nhóm.
 3. Có khả năng quản lý nhóm trên 5 người, biết sử dụng nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ đã nhận.
 4. Biết sử dụng kiến thức chuyên môn để xác định và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề quản lý, ứng dụng các công cụ chuyên môn như phần mềm, công cụ thống kê, điều độ, lập dự án, v.v...
 5. Tự tin thuyết trình các nội dung chuyên môn hoặc trong quản lý trước đông người. Viết báo cáo và đơn từ hợp chuẩn mực, đủ thông tin cho người ra quyết định.
 6. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.
 7. Có khả năng thực hiện ít nhất một trong các công việc sau: Lập kế hoạch sản xuất; Cải tiến chuỗi cung ứng; Dự báo và hoạch định nhu cầu vật tư; Kiểm soát và cải tiến chất lượng; Đánh giá trình độ công nghệ, v.v…
 8. Hiểu biết về một kỹ thuật - công nghệ, hợp tác được với các kỹ sư và bộ phận kỹ thuật. Biết sử dụng kỹ thuật, cơ sở định lượng, kỹ năng và công cụ đương đại trong công việc chuyên môn.
 9. Tự nhận thức nhu cầu cập nhật kiến thức, có khả năng tìm kiếm thông tin và tiếp tục tự học để đáp ứng nhu cầu (Ý thức tự học suốt đời).

Sinh viên bắt đầu được đăng ký học chuyên ngành vào năm thứ 3. Ngành QLCN sẽ mở hai chuyên ngành là Quản lý công nghiệpQuản trị kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành Quản lý công nghiệp sẽ có khả năng:

 • Phát triển nghề nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
 • Giải quyết các bài toán chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực
 • Đảm nhiệm các công việc chuyên môn như: Lập kế hoạch sản xuất, Cải tiến chuỗi cung ứng; Dự báo và hoạch định nhu cầu vật tư; Kiểm soát và cải tiến chất lượng; Đánh giá trình độ công nghệ, v.v…
 • Hợp tác tốt với nhà cung cấp, kỹ sư, công nhân.

2. Triển vọng Nghề nghiệp

Các cử nhân QLCN sẽ có cơ hội làm việc tại các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại:

 • Quy mô vừa – lớn
 • Vận hành theo hệ thống chặt chẽ
 • Hoạt động nội địa hoặc đa quốc gia

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Công nghiệp sẽ có cơ hội nghề nghiệp trong các nhóm công việc sau:

 • Quản lý nhà máy: hoạch định sản xuất, quản lý mua hàng và tồn kho, đánh giá trình độ công nghệ, quản lý con người…
 • Quản lý mua hàng: đánh giá các chương trình mua hàng, thiếp lập cấp độ vận hành và phối hợp các công tác trong vận hành, định hướng các điểm mấu chốt trong vận hành…
 • Quản lý chất lượng: phân tích chi tiết cơ sở dữ liệu và các bảng tính, kiểm định quá trình để xác định các khu vực cần cải tiến, quản lý việc thực hiện những thay đổi…
 • Lập kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng: thương lượng các hợp đồng, thiết lập mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp, duy trì sự chính xác của hệ thống mua hàng, hoá đơn và hàng hoá trả lại…
 • Tư vấn cải tiến quá trình: thiết kế và triển khai kế hoạch sản xuất tinh gọn (Lean) và giảm thời gian sản xuất trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, hệ thống hướng tới khách hàng (6 Sigma)…

3. Các điểm đặc biệt

 • Khoa QLCN tạo ra giá trị về tri thức cho cộng đồng/xã hội thông qua sự kết hợp các hoạt động Sáng tạo tri thức (Nghiên cứu khoa học), Chuyển giao tri thức (Đào tạo) và Sử dụng tri thức (Tư vấn & Ứng dụng) trong lĩnh vực quản lý.
 • Trong phạm vi trường ĐHBK, Khoa QLCN là đơn vị cầu nối giữa các khối kiến thức kỹ thuật và khối kiến thức quản lý, tạo nên một chỉnh thể trong xu thế đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực ngày nay.
 • Trong tầm nhìn dài hạn, khoa QLCN phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc sao cho các mức chất lượng về giảng dạy, nghiên cứu và học tập có thể so sánh với mặt bằng chung các nước trong khu vực.

B. Quản trị Kinh doanh

1. Tổng quan Chương trình

- Năm học thứ 1 và thứ 2 giống như Chuyên ngành Quản lý Công nghiệp.

- Sinh viên bắt đầu được đăng ký học chuyên ngành vào năm thứ 3. Ngành QLCN sẽ mở hai chuyên ngành là Quản lý công nghiệpQuản trị kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ có khả năng:

 • Phát triển nghề nghiệp trong các doanh nghiệp kinh doanh, thương mại, dịch vụ
 • Giải quyết các bài toán doanh thu, thị phần, tìm kiếm nguồn lực.
 • Đảm nhiệm các công việc chuyên môn như: Lập kế hoạch kinh doanh; Lập kế hoạch tiếp thị; Lập và phân tích dự án; Nghiên cứu thị trường; đầu tư tài chính, v.v…
 • Hợp tác tốt với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng.

2. Triển vọng Nghề nghiệp

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ có cơ hội nghề nghiệp trong các nhóm công việc sau:

 • Phát triển kinh doanh: nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, quan hệ cộng đồng, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới…
 • Quản lý tài chính kế toán: theo dõi và quản lý các hoạt động tài chính kế toán của công ty.
 • Phân tích đầu tư: lập và phân tích dự án đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, xử lý số liệu chứng khoán.
 • Quản trị hành chính và nhân sự, lập kế hoạch và tổ chức đào tạo…

3. Các điểm đặc biệt

 • Giống chuyên ngành Quản lý Công nghiệp.

Tham khảo thêm thông tin, click: Chương trình đào tạo & Chuẩn đầu ra

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top