icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY (D520122)

Website: www.dte.hcmut.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Tàu thủy thuộc nhóm ngành Giao thông.

Môn thi: Toán - Lý - Hóa hoặc Toán - Lý - Anh văn

Chỉ tiêu của nhóm ngành Giao thông: dự kiến 190 (năm 2015) ; 180 (năm 2014) ; 180 (năm 2013)

Điểm chuẩn NV1: 21.0 (năm 2014) ; 20.5 (năm 2013) ; 16.5 (năm 2012)

1. Tổng quan Chương trình

Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tàu thủy: tính toán thiết kế tàu thủy, qui phạm đóng tàu, kỹ thuật đóng tàu thủy, tổ chức sản xuất trong đóng mới, sửa chữa các phương tiện thuỷ và công trình ngoài khơi.

Chương trình đào tạo những kỹ sư có:

  • kỹ năng thiết kế, tính toán các hệ thống hoặc toàn bộ một tàu thủy;
  • có trình độ tin học và kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích và phần mềm chuyên ngành phục vụ thiết kế tàu thuỷ và đường ống;
  • có kỹ năng phân tích được chi phí sản xuất của sản phẩm thiết kế;
  • có kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ thuật; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành;
  • có kỹ năng vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống liên quan đến chuyên ngành tàu thuỷ.

2. Triển vọng Nghề nghiệp

Các kỹ sư sau khi tốt nghiệp sẽ được các nhà tuyển dụng quan tâm cao và sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp: các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tàu thủy; các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ liên quan đến tàu thủy… với vai trò là người lãnh đạo, quản lý, điều hành, thiết kế, tư vấn, phản biện; các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề có chuyên ngành đào tạo liên quan đến tàu thủy.

3. Các điểm đặc biệt

  • Tốt nghiệp từ một trường đại học kỹ thuật hàng đầu trong khu vực, được trang bị đầy đủ về khoa học cơ bản và công nghệ tiên tiến, các kỹ sư Kỹ thuật Tàu thuỷ của trường Đại học Bách khoa luôn được ưu tiên tuyển dụng vào các doanh nghiệp của ngành công nghiệp tàu thuỷ và khai thác dầu khí, các công ty tư vấn - thiết kế chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, dầu khí, năng lượng liên quan đến hệ thống kỹ thuật đường ống, đặc biệt là các công ty của nước ngoài đóng ở TP HCM, Vũng tàu và Bình Dương

Tham khảo thêm thông tin, click: Chương trình đào tạo & Chuẩn đầu ra

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top