icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (D520501)

Website: www.geopet.hcmut.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Địa chất thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí.

Ngành Kỹ thuật Địa chất có 03 chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Địa chất Khoáng sản, Địa chất Môi trường.

Môn thi: Toán - Lý - Hóa hoặc Toán - Lý - Anh văn

Chỉ tiêu của nhóm ngành  Kỹ thuật Địa chất:  dự kiến 160 (năm 2015) ; 150 (năm 2014) ; 150 (năm 2013)

Điểm chuẩn NV1: 21.5 (năm 2014) ; 22.5 (năm 2013) ; 19.5 (Năm 2012) 

1. Tổng quan Chương trình

Ngành KT Địa chất có 3 chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chấtmôi trường.

Năm thứ nhất, CTĐT cung cấp một khối lượng kiến thức nền tảng cốt yếu đối với một kỹ sư (theo chuẩn mực chung của toàn trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM).

Tiếp theo chương trình sẽ cung cấp một khối lượng kiến thức chung cần thiết cho các kỹ sư hoạt động liên quan đến địa chất, nắm bắt được qui luật vận động của vỏ Trái đất để có thể khai thác và sử dụng chúng cho các mục đích kinh tế; chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng để khảo sát và đánh giá các đối tượng nằm sâu dưới mặt đất. Các kỹ năng điều tra hiện trạng, thiết kế và tiến hành các thí nghiệm trong phòng cũng như ngoài trời, đo đạc, lấy mẫu, ghi nhận cũng như phân tích, xử lý, tổng hợp và quản lý dữ liệu.

Những năm cuối, chương trình sẽ đào tạo cho SV kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành:

 1. Ngành Địa kỹ thuật đào tạo SV có kiến thức về nước ngầm và nước dưới đất; kiến thức về cơ học đất, các hành vi và ứng xử của nó khi có công trình tác động bên trên và các công trình ngầm sâu trong lòng đất. Chương trình cung cấp kiến thức về quy luật vận động của nước ngầm, nước dưới đất ảnh hưởng đến chất lượng nền móng công trình. Chương trình đào tạo huấn luyện SV sử dụng các phần mềm chuyên môn để hỗ trợ cho việc nghiên cứu và đánh giá tác động công trình lên sự ổn định của nền móng. SV sau tốt nghiệp có khả năng tư vấn, thiết kế, xử lý nền và móng, các công trình dân dụng và công nghiệp, thuỷ điện, thuỷ lợi; đánh giá tiềm năng trữ lượng, thiết kế hệ thống khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.
 2. Ngành Địa chất môi trường: áp dụng và khai thác những tri thức của khoa học Trái Đất để tìm hiểu các qui luật vận động của Trái Đất để giúp con người khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường an toàn – bền vững. Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc như: kỹ thuật môi trường địa chất, quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường trong các lĩnh vực liên quan như bảo vệ môi trường trong ngành công ngiệp dầu khí, môi trường trong khai thác mỏ, bảo vệ môi trường lưu vực sông, hồ và đới bờ biển; ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên và môi trường.

Chuyên ngành Địa chất khoáng sản đào tạo chuyên môn về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: các loại hình khoáng sản bao gồm sự phân bố, tính kinh tế, phương thức tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ, môi trường trong khai thác mỏ, và quản lý dự án. Chương trình sẽ đào tạo những kỹ sư địa chất khoáng sản có kỹ năng trong việc lập các đề án và báo cáo trong tìm kiếm thăm dò, thiết kế và khai thác mỏ, có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành về thiết kế khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, viễn thám, GIS..

2. Triển vọng Nghề nghiệp

 • Các SV Địa kỹ thuật sau khi tốt nghiệp sẽ được các nhà tuyển dụng quan tâm cao và sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sinh viên có thể làm việc trong các công ty trong nước hoặc nước ngoài cũng như có thể tự lập công ty để hoạt động. Cơ hội nghề nghiệp bao gồm Thí nghiệm đất đá; các công ty tư vấn xây dựng, xử lý nền móng, khoan khảo sát địa chất; Thiết kế vật liệu địa kỹ thuật; Khai thác nước, Gia cố nền đất, xử lý địa chất động lực công trình; các liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước dưới đất; quy hoạch…
 • Các SV Địa chất Môi trường sau tốt nghiệp có thể làm việc về quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, cải tạo môi trường địa chất; Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và GIS trong khai thác và bảo vệ tài nguyên dầu khí, khoáng sản rắn, và tài nguyên nước trong cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường, công ty khoáng sản, công ty dầu khí, các viện nghiên cứu, các trung tâm chuyển giao công nghệ, …
 • Các SV Địa chất khoáng sản sau sốt nghiệp có thể làm việc về tư vấn về địa chất và hoạt động khai thác thăm dò khoáng sản, quản lý tài nguyên và môi trường, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tài nguyên Trái Đất; thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản; điều hành mỏ trong các mỏ khai thác,…

Một số các công ty thường tuyển dụng các sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 • Các công ty khảo sát và tư vấn xây dựng
 • Công ty xây dựng Mỹ Á
 • Công ty TEDI SOUTH
 • Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
 • Liên Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam
 • Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng & Địa chất Thế Kỷ
 • Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.
 • Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phương Đông
 • Công ty TNHH Tư Vấn FUKKEN & MINAMI
 • Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật FUGRO Việt Nam
 • PTN Địa Kỹ Thuật
 • Công ty CP Tư vấn khảo sát Kiểm định XD Trường Sơn
 • Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu Khí
 • Tập đoàn dầu khí Việt Nam,
 • Trung tâm An toàn môi trường dầu khí,
 • Các công ty dầu khí trong và ngoài nước như PVD, Cuu Long JOC, PVEP, Con Son, Lam Son, Phu Quy, JVPC, Vietsopetro v.v...
 • Trung tâm ứng cứu tràn dầu, các công ty bảo vệ môi trường trong công nghiệp thăm do, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí
 • Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam
 • Các công ty về địa chất, khoáng sản – môi trường, các Sở khoa học công nghệ và Sở tài nguyên môi trường ở các tỉnh thành trong cả nước.

3. Các điểm đặc biệt

 • Là đơn vị đào tào kỹ sư chuyên ngành trong các lĩnh vực tài nguyên trái đất của khu vực phía Nam với lịch sử đào tạo trên 35 năm. Các kỹ sư địa chất, kỹ sư môi trường, kỹ sư địa kỹ thuật  có thể giải quyết được những vấn đề trong khai thác tài nguyên bền vững và bảo vệ môi trường, phòng chống tai biến và thảm họa thiên nhiên. Các chương trình đào tạo đại học đang được cập nhật và cải tiến theo các tiêu chuẩn của khu vực và thế giới (AUN và CDIO).

Tham khảo thêm thông tin, click Chương trình đào tạo  &  Chuẩn đầu ra

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top