icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ (D520604)

Website: www.geopet.hcmut.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Dầu khí thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí.

Ngành Kỹ thuật Dầu khí có 02 chuyên ngành: Kỹ thuật Khoan và Khai thác Dầu khí, Địa chất Dầu khí.

Môn thi: Toán - Lý - Hóa hoặc Toán - Lý - Anh văn

Chỉ tiêu của nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất: dự kiến 160 (năm 2015) ; 150 (năm 2014) ; 150 (năm 2013)

Điểm chuẩn NV1: 21.5 (năm 2014) ; 22.5 (năm 2013) ; 19.5 (Năm 2012) 

1. Tổng quan Chương trình

Chương trình đào tạo kỹ sư dầu khí là đào tạo kỹ sư có trách nhiệm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm với công việc và có khả năng:

 • Nắm bắt được những kiến thức và yêu cầu cơ bản của một trí thức trẻ trong cộng đồng xã hội và những kiến thức của một kỹ sư dầu khí.
 • Tư duy và tiếp cận các vấn đề của ngành dầu khí, khả năng tự nghiên cứu tiếp thu những kiến thức chuyên môn.
 • Tổ chức và quản lý.
 • Phân tích, thiết kế, nghiên cứu và xử lý các vấn đề thuộc kỹ thuật dầu khí như: Địa chất dầu khí, Tìm kiếm-thăm dò dầu khí; Kỹ thuật khoan - khai thác và công nghệ dầu khí.

SV tốt nghiệp ngành dầu khí phải đạt được các kỹ năng sau:

 • Các kiến thức về khoa học tự nhiên như toán, lý, hoá, xác suất thống kê; cũng như các kiến thức cơ bản về khoa học trái đất và các quá trình địa chất. Các kiến thức tổng quan về dầu khí.
 • Các kỹ năng trong tìm kiếm thăm dò, thao tác xử lý và thực hành các công tác thí nghiệm, khoan khai thác tại hiện trường, các kỹ năng đo vẽ bản đồ, phân tích-đánh giá tầng chứa, tính trữ lượng dầu khí.
 • Có khả năng thiết kế một hệ thống hay một thành phần của hệ thống hay một qui trình công nghệ trong kỹ thuật khoan - khai thác và công nghệ dầu khí.
 • Kỹ năng kết hợp hoạt động với các chuyên gia trong các ngành liên quan như địa kỹ thuật, địa chất môi trường, địa vật lý, địa chất khoáng sản.
 • Có năng lực phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý mỏ, kỹ thuật khoan - khai thác và công nghệ dầu khí.
 • Sự hiểu biết về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí.
 • Năng lực giao tiếp một cách hiệu qủa, kỹ năng lắng nghe, đọc, tra cứu tài liệu, kỹ năng ghi chép, viết, thuyết trình, báo cáo.
 • Có tinh thần trách nhiệm chuyên môn và ý thức đạo đức nghề nghiệp về việc ứng dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến trong việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí phù hợp với bối cảnh phát triển toàn cầu và xã hội.
 • Hiểu biết về giá trị của việc học, thừa nhận về nhu cầu học tập là suốt đời và khả năng của bản thân trong việc tham gia vào việc học tập, nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin về những vấn đề đang nảy sinh, những vấn đề xã hội có liên quan đến hoạt động dầu khí.
 • Khả năng sử dụng các kỹ thuật công nghệ, các công cụ hiện đại cần thiết trong thực tế vào trong ngành nghề. Có kỹ năng lập trình trong kỹ thuật dầu khí. Khả năng tận dụng internet trong việc trao đổi thông tin và tài liệu. Biết sử dụng các phần mềm chuyên môn như Petrel, Pipesim, Hysys, Eclipse, Geostatistics...

2. Triển vọng Nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty dầu khí trong và ngoài nước:

 • Các công ty trực thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (PVEP, PVD, PTSC, PIDC, VPI...)
 • Các công ty liên doanh và điều hành chung (Vietsovpetro, JVPC, Petronas, Cửu Long JOC, Hoàng Long JOC, Hoàn Vũ JOC, Trường Sơn JOC...)
 • Các công ty dầu khí đa quốc gia (BP, Unocal, Exxon Mobile…), các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí quốc tế (Schlumberger, BJ, Halliburton, Geoservices, Baker Hughes, Weatherford, …)
 • Các Trường đại học, Viện dầu khí, XN khoan và khai thác nước ngầm, Sở KHCN – MT các tỉnh, Sở NN và PTNT, Sở Công nghiệp các tỉnh)

3. Các điểm đặc biệt

 • Là đơn vị đào tào kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật dầu khí lớn nhất tại phía Nam với lịch sử đào tạo trên 35 năm. Các kỹ sư dầu khí tốt nghiệp từ trường Bách Khoa luôn được các công ty dầu khí nước ngoài và trong nước đánh giá cao về chất lượng đào tạo và kiến thức sau khi ra trường. Rất nhiều các kỹ sư tốt nghiệp sau một thời gian làm việc đã trở thành các lãnh đạo, các cán bộ kỹ thuật chủ chốt trong các doanh nghiệp dầu khí. Kỹ sư dầu khí tốt nghiệp từ Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu Khí có khả năng làm việc ở môi trường quốc tế, đa văn hóa và chịu được áp lực công việc. Ngoài chương trình đào tạo chính qui, Khoa Kỹ thuật Địa Chất và Dầu Khí còn có chương trình đào tạo Kỹ sư dầu khí quốc tế nhận bằng từ Đại Học Adelaide là một trong 3 trung tậm đại học đào tạo dầu khí của Australia. Các chương trình đào tạo đại học luôn được cập nhật và cải tiến theo các tiêu chuẩn của khu vực và thế giới (AUN và CDIO).

Tham khảo thêm thông tin, click: Chương trình đào tạo & Chuẩn đầu ra

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top