icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


Lãnh đạo nhà trường qua các nhiệm kỳ

 


THỜI GIAN

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
1975-1976 GS.TS.VS. ĐẶNG HỮU TS. HUỲNH VĂN HOÀNG
    TS. HUỲNH XUÂN ĐÌNH
    TS. VÕ THỊ NGỌC TƯƠI
     
1976-1982 GS.TS. TRẦN HỒNG QUÂN TS. HUỲNH VĂN HOÀNG
    TS. HUỲNH XUÂN ĐÌNH
    TS. VÕ THỊ NGỌC TƯƠI
     
1982-1989 PGS.TS. HUỲNH VĂN HOÀNG TS. HUỲNH XUÂN ĐÌNH
    TS. VÕ THỊ NGỌC TƯƠI
    ĐẶNG HỮU NGƯƠN (TỪ 1984)
    NGUYỄN VĂN TRIỆU (TỪ 1983)
    TS.TRẦN THANH LONG (TỪ 1984)
     
1989-1998 GS.TSKH. TRƯƠNG MINH VỆ PGS.TS. TRẦN THANH KỲ (1989-1992)
    TS. NGUYỄN QUÂN (1989-1994)
    TS. CHU QUỐC THẮNG
    TS. LÂM QUỐC DŨNG (1989-1994)
    PGS.TS. PHẠM VĂN BÔN (TỪ 1993)
    TS. NGUYỄN THIỆN NHÂN (TỪ 1996-1997)
    TS. PHAN THỊ TƯƠI (TỪ 1997)
     
1998-2002 TS. PHAN THỊ TƯƠI TS. CHU QUỐC THẮNG
    TS. HỒ THANH PHONG
    TS. PHAN THANH BÌNH
     
2002-2007 PGS.TS. PHAN THỊ TƯƠI  TS. NGUYỄN THANH SƠN
    TS. TRƯƠNG CHÍ HIỀN
    PGS.TS. LÊ VĂN NAM
     
2007-2012 PGS.TS. VŨ ĐÌNH THÀNH PGS.TS. PHAN ĐÌNH TUẤN
    TS.TRƯƠNG CHÍ HIỀN
    PGS.TS. LÊ VĂN NAM
    TS. TRẦN THIÊN PHÚC
     
2012-2017 GS.TS. VŨ ĐÌNH THÀNH

PGS.TS. PHAN ĐÌNH TUẤN

(đến ngày 12/3/2014)

PGS.TS. MAI THANH PHONG

(từ 12/3/2014 đến 26/4/2018) 

    PGS.TS. TRẦN THIÊN PHÚC
    PGS.TS. HOÀNG NAM
    TS. VŨ THẾ DŨNG
 
     
2017-2022 PGS.TS MAI THANH PHONG PGS.TS TRẦN THIÊN PHÚC
    PGS.TS NGUYỄN DANH THẢO
    PGS.TS LÊ MINH PHƯƠNG

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top