icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Đoàn trường:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM (gọi tắt là đoàn trường) là cơ sở đoàn tương đương Quận, huyện và trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và gián tiếp là Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM.

2. Đoàn viên sinh hoạt trong Đoàn trường:

Đoàn viên sinh hoạt trong đoàn trường bao gồm những thanh niên là sinh viên, cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tiêu biểu, tích cực làm việc, học tập và rèn luyện để hoàn thiện, phát triển bản thân và thực hiện thành công sứ mạng của nhà trường, đảm bảo đầy đủ chức năng và nhiệm vụ và quyền lợi của người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Hệ thống tổ chức:

Đoàn trường có:

  • 13 Đoàn cơ sở, trong đó:
    • Chi đoàn cán bộ trực thuộc.
    • Chi đoàn sinh viên trực thuộc.
    • CLB – Đội - Nhóm
  • 04 Chi đoàn cơ sở trực thuộc.
  • CLB – Đội – Nhóm.

4. Ban Chấp hành Đoàn trường:

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Bách Khoa gồm 27 đồng chí đại diện của tất cả các cơ sở Đoàn trong toàn trường. Đứng đầu Ban chấp hành Đoàn trường là đồng chí Bí thư Đoàn trường và ba Phó Bí thư gọi chung là Thường trực Đoàn trường. Ban Thường vụ Đoàn trường có 9 đ/c, đảm trách các công việc mang tính thường xuyên của Đoàn trường. Ban chấp hành Đoàn trường được chia làm 4 ban, 1 Ủy ban và một bộ phận:
-           Ban Tổ chức: Tham mưu cùng Ban chấp hành Đoàn trường củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức Đoàn, phát triển lực lượng, tham mưu công tác quy hoạch, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn kế cận của phong trào.
-           Ban Tuyên giáo: Tổ chức các hoạt động nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của Đoàn viên, nắm bắt dư luận và diễn biến tư tưởng trong Đoàn viên, thanh niên
-           Ban Học tập - nghiên cứu khoa học: Tổ chức các hoạt động học thuật phục vụ nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn của Đoàn viên, thanh niên.

-           Ban Phong trào: Tổ chức các hoạt động Văn – Thể, đa dạng các phương thức tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của Đoàn viên, thanh niên Trường.
-           Ủy ban Kiểm tra: Tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Ban chấp hành trung ương Đoàn.
-           Văn phòng Đoàn: giúp việc cho Ban chấp hành Đoàn trường trong các công tác quản lý Đoàn vụ, tiếp nhận, ban hành và lưu trữ văn bản, thông tin, báo cáo,…

5. Nhiệm vụ chính:

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, Đoàn trường có các nhiệm vụ sau:
            1. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách trong thanh niên và sinh viên.
            2. Tổ chức các hoạt động phong trào thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong sinh viên và cán bộ trẻ.
            3. Tổ chức các hoạt động chăm lo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên.
            4. Tổ chức các hoạt động phong trào, hành động cách mạng, qua đó tạo môi trường rèn luyện tích cực để thanh niên, sinh viên dấn thân, phấn đấu, rèn luyện năng lực công tác quần chúng, nhân cách và bản lĩnh xã hội; giúp thanh niên, sinh viên nhận thức được  vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước.
            5. Tuyên truyền xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, là nòng cốt xây dựng và phát triển Hội sinh viên Việt Nam trường.
            6. Rèn luyện, bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ứu tú cho tổ chức Đảng xem xét và kết nạp.
            7. Phối hợp với các Phòng - Ban chức năng và các tổ chức Đoàn thể khác của nhà trường và xã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên cán bộ trẻ,  công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Website: www.tuoitrebachkhoa.edu.vn

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top