icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 Ban Chấp Hành Đảng bộ trường Đại học Bách khoa

(nhiệm kỳ XIIII / 2015-2020)

 1. Đ/c Vũ Đình Thành                                                          Bí thư (từ ngày 30/5/2018 thôi tham gia cấp Ủy vì thôi công tác quản lý)
 2. Đ/c Mai Thanh Phong                                                     Bí thư (từ ngày 30/5/2018 theo QĐ số 186-QĐ/ĐU của BTV Đảng Ủy Đại học Quốc gia Tp. HCM)
 3. Đ/c Võ Tấn Thông                                                            Phó Bí thư
 4. Đ/c Nguyễn Hữu Lộc                                                       Ủy viên Thường vụ
 5. Đ/c Lê Thị Hồng Nhan                                                    Ủy viên Thường vụ
 6. Đ/c Nguyễn Hoàng Dũng                                               Ủy viên BCH Đảng bộ
 7. Đ/c Lưu Đình Hiệp                                                           Ủy viên BCH Đảng bộ
 8. Đ/c Bùi Mai Hương                                                          Ủy viên BCH Đảng bộ
 9. Đ/c Lê Thị Hồng Na                                                         Ủy viên BCH Đảng bộ
 10. Đ/c Đào Vũ Hoàng Nam                                                 Ủy viên BCH Đảng bộ
 11. Đ/c Lê Minh Phương                                                       Ủy viên BCH Đảng bộ
 12. Đ/c Lê Văn Thăng                                                            Ủy viên BCH Đảng bộ
 13. Đ/c Trương Tích Thiện                                                    Ủy viên BCH Đảng bộ
 14. Đ/c Hoàng Trang                                                              Ủy viên BCH Đảng bộ
 15. Đ/c Nguyễn Cao Trí                                                          Ủy viên BCH Đảng bộ

Văn phòng Đảng ủy

Điện thoại: (08) 3866.0844 - nội bộ: 5120

Là đơn vị thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ trường, có chức năng tham mưu và hậu cần, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư Đảng ủy và thực hiện công tác Đảng vụ của Đảng ủy.

Văn phòng Đảng ủy có những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

 • Giúp Đảng ủy xây dựng chương trình công tác.
 • Làm công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.
 • Giúp Đảng ủy nâng cao chất lượng các Nghị quyết, Quyết định; văn bản hóa các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy. Truyền đạt sự chỉ đạo của Đảng ủy đến các chi bộ, chi ủy cơ sở trực thuộc.
 • Giúp Đảng ủy ban hành và thực hiện qui chế thuộc phạm vi công tác Văn phòng.
 • Giúp Đảng ủy làm công tác thư từ, tiếp đảng viên và quần chúng; nâng cao hiệu quả việc xử lý tại chỗ những kiến nghị và khiếu nại của đảng viên và quần chúng.
 • Quản lý và thực hiện điều lệ Đang về công tác kết nạp đảng viên mới, xác minh lý lịch, chuyển sinh hoạt Đảng, công tác khen thưởng và kỷ luật đảng viên.
 • Tổ chức quản lý công tác văn thư, công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ đảng viên.

Đảng ủy phân công một đồng chí Thường vụ chuyên trách giữ nhiệm vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy. Văn phòng có cán bộ chuyên trách giúp việc. Biên chế cán bộ chuyên trách theo qui định củ nhà trường.

Văn phòng quản lý, sử dụng con dấu Đảng ủy để thực hiện công tác Đảng vụ trong phạm vi thẩm quyền.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top