icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

GIỚI THIỆU

Ngày 21 tháng 11 năm 1976, Liên hiệp Công đoàn Thành phố nay là Liên đoàn Lao động TP.HCM đã ra quyết định công nhận. Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Bách khoa  nhiệm kỳ I gồm 15 đ/c do đ/c Võ Văn Bé làm thư ký công đoàn.

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển ổn định của trường, Công đoàn trường Đại học Bách khoa đã từng bước vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách để luôn giữ vững vai trò của một tổ chức chính trị của Đảng, thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn là:

- Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người đoàn viên và người lao động, tập hợp và giáo dục đoàn viên, quần chúng lao động.

Từ những nhiệm vụ và chức năng mà Công đoàn trường Đại học Bách khoa đã thực hiện được, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Website: http://www.vpcongdoan.hcmut.edu.vn/

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top