icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
 

  Lĩnh vực công tác
 

GS. TS. VŨ ĐÌNH THÀNH 
Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy


Email: vdthanh@hcmut.edu.vn

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của trường, chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục Đào tạo, trước Giám đốc ĐHQG Tp.HCM và các cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt hoạt động của Trường.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:
-   Công tác tổ chức nhân sự.
-   Công tác kế hoạch tài chính.
-   Công tác đào tạo sau đại học.
-   Công tác tuyên huấn, đoàn thể (Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội SV), công tác thông tin tuyên truyền.
-   Công tác xây dựng mô hình tổ chức hoạt động, định hướng phát triển của trường.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Khoa Điện – Điện tử.
 • Khoa Khoa học Kỹ thuật và Máy tính.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính.
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính.
 • Phòng Đào tạo Sau Đại học.
 • Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên.
 • Ban Kinh tế.
 • Các Hội đồng cấp trường theo quy định.

PGS. TS. TRẦN THIÊN PHÚC
Phó Hiệu trưởng thường trực


Email: ttphuc.rectie@hcmut.edu.vn

 

Phụ trách Đào tạo

Chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng và các cơ quan cấp trên về các mặt công tác:
-    Đào tạo bậc đại học chính quy, không chính quy, liên kết cạnh xí nghiệp, liên kết địa phương, từ xa, …
-    Đào tạo cao đẳng, các lớp chuyên đề, kỹ thuật viên, chứng chỉ,…
-    Công tác thư viện và giáo trình.
-    Công tác Sinh viên (ngoại trừ công tác chính trị) và công tác Cựu Sinh viên
-    Công tác Cựu Giáo Chức.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Khoa Cơ khí.
 • Khoa Kỹ thuật Giao thông.
 • Phòng Đào tạo.
 • Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp (IUT).
 • Trung tâm Ngoại ngữ.
 • Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ thuật và Văn hóa Bách khoa.
 • Văn phòng PFIEV.
 • Thư viện.
 • Ban Giáo trình.
 • Ban Thanh tra – Giáo dục.
 • Ban Tin học hóa.

 


  

PGS. TS. MAI THANH PHONG
Phó Hiệu trưởng

Email:  mtphong@hcmut.edu.vn

Phụ trách Khoa học Công nghệ và Đối ngoại

Chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng và các cơ quan quản lý về các mặt công tác:
-    Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.
-    Công tác quan hệ đối ngoại: quan hệ quốc tế và quan hệ doanh nghiệp.
-    Công tác xây dựng các dự án khoa học trong nước và quốc tế.
-    Quản lý hoạt động của các Trung Tâm KHCN (Trung tâm 115), Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa.
-    Quản lý các Phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Quốc gia, cấp Đại học Quốc gia..

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Khoa Kỹ thuật Hóa học.
 • Khoa Môi trường.
 • Khoa Công nghệ Vật liệu.
 • Phòng KHCN và Dự án.
 • Phòng Quan hệ Đối ngoại.
 • Các Trung tâm KHCN, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa.
 • Các Phòng thí nghiệm Trọng điểm cấp Quốc gia, cấp Đại học Quốc gia.
 • Các Xưởng thực nghiệm về KHCN (từ các đề tài, dự án,...).

PGS.TS HOÀNG NAM
Phó Hiệu trưởng


Email: nam@hcmut.edu.vn

Phụ trách Phát triển Cơ sở vật chất và Nội vụ

Chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng và các cơ quan cấp trên về các mặt công tác:
-    Công tác tổ chức đấu thầu, thực hiện, giám sát và nghiệm thu xây dựng cơ bản, phát triển cơ sở vật chất, theo đúng quy định của luật pháp nhà nước và của cơ quan quản lý cấp trên.
-    Công tác quy họach, quản lý nội vụ và khai thác các cơ sở của trường.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Khoa Kỹ thuật Xây dựng.
 • Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí.
 • Phòng Quản trị Thiết bị.
 • Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá ĐHBK.
 • Ban Đầu tư Xây dựng Cơ bản.
 • Ban Dự án Lâm Đồng – Khánh Hòa.
 • Ban Quản lý Mạng.

TS. VŨ THẾ DŨNG
Phó Hiệu trưởng

 
Email: thedung@hcmut.edu.vn

Phụ trách Phát triển và Đảm bảo Chất lượng

Chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng và các cơ quan cấp trên về các mặt công tác:
-    Công tác theo dõi và thực hiện Chiến Lược Phát Triển của trường, công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.
-    Công tác truyền thông để xây dựng và quảng bá hình ảnh trường.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Khoa Quản lý Công nghiệp.
 • Khoa Khoa học Ứng dụng.
 • Văn phòng Đào tạo Quốc tế.
 • Ban Đảm bảo Chất lượng.
 • Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Việc làm.

                    

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

top