icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

SỐ LIỆU VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 30/9/2014

Số cán bộ viên chức của toàn trường: 1354

- Giảng viên: 973, trong đó:

Giáo sư

8

Phó Giáo sư

83

Tiến sĩ

365

Thạc sĩ

464

Đại học

141

Cao đẳng

3

 

 

 

 
Đã bao gồm GV có học hàm GS và PGS.

Tuổi trung bình của giảng viên

39 tuổi

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường, %

37,52 %

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường, %

47,69 %

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường, %

85,20 %

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

top