icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ BÁCH KHOA

BACH KHOA RESEARCH CENTER FOR MANUFACTURING ENGINEERING (BK-RECME)

-       Văn phòng: Nhà C3, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10.

-       Điện thoại: 028 – 38686996

-       Email: bk-recme@hcmut.edu.vn

-       Giám đốc: PGS.TS Võ Tường Quân

Tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị và Công nghệ Cơ khí Bách Khoa là Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị Nhiệt và Năng lượng mới, thành lập theo Quyết định số 67/QĐ ngày 18/01/1986 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo quy định về chức năng nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, theo tinh thần Nghị định 35–HĐBT về công tác quản lý khoa học và công nghệ; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của nhà trường thông qua các phòng chức năng.

Tổng số CBVC cơ hữu của Trung tâm hiện tại là 04 người. Trong đó: 01 Phó Giáo sư, 01 Thạc sĩ, 01 Kỹ sư, 01 Cử nhân.

Số lượng các nghiên cứu viên cộng tác và làm việc tại trung tâm là 05 người. Trong đó: 01 Thạc sĩ, 04 Kỹ sư.

Các chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và định hướng nghiên cứu:

  • Chức năng

-       Thực hiện các nghiên cứu khoa học và các chuyển giao công nghệ có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy móc cơ khí, thiết bị/dây chuyền tự động hóa trong công nghiệp; Nghiên cứu về quy trình công nghệ và quy trình thiết bị có sử dụng tự động hóa và robot; và nghiên cứu ứng dụng thực tiễn sản xuất các sản phẩm/dây chuyền công nghệ có liên quan đến những công nghệ kỹ thuật mới như: trí tuệ nhân tạo (AI: Artificial Intelligent), Robot, Machine Learning – Deep Learning và IOTs (Internet of Things).

  • Nhiệm vụ

-       Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong thiết kế chế tạo các máy móc thiết bị liên quan đến các lĩnh vực như cơ khí chế tạo, tự động hóa, cơ điện tử, robot và trí tuệ nhân tạo, IOTs.

-       Nghiên cứu triển khai và áp dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực nói trên và chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo các máy móc, thiết bị thuộc các lĩnh vực nói trên.

-       Sản xuất thử, chế tạo mẫu thử nghiệm dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu.

  •  Lĩnh vực hoạt động của đơn vị

-       Về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Hiện nay, trung tâm nghiên cứu thiết bị và công nghệ cơ khí chủ yếu hoạt động về mặt nghiên cứu thiết kế, chế tạo vận hành thử nghiệm các sản phẩm, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các thiết bị, máy móc thuộc các lĩnh vực sau :

+ Cơ khí tự động hóa.

+ Máy chế biến thủy sản; Thiết bị phụ trợ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

+ Hệ thống quan trắc, giám sát ứng dụng IOTs trong công nghiệp/nông nghiệp/thủy sản.

+ Tự động hóa trong lĩnh vực dệt may.

+ Cơ điện tử y sinh và thiết bị y tế.

-       Về hoạt động đào tạo

+ Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho doanh nghiệp thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn.

Các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp:

+ Thiết bị điện – điện tử và ứng dụng tự động hóa trong công nghiệp.

+ Tư duy cải tiến và áp dụng tự động hóa trong sản xuất.

+ Lập trình PLC cơ bản – nâng cao.

+ Mạng truyền thông công nghiệp.

+ Ứng dụng và phát triển IOTs.

+ Lập trình và vận hành máy CNC.

+ Đo lường, kiểm tra, đánh giá chất lượng trong công nghiệp.

+ Tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu nói trên.

  • Những hướng nghiên cứu chính tại đơn vị:

Hiện nay, trung tâm nghiên cứu thiết bị và công nghệ cơ khí bách khoa tập trung nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm tự động hóa thuộc các lĩnh vực chính sau :

- Cơ khí tự động hóa : Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển cho các nhà máy sản xuất, nghiên cứu thiết kế chế tạo các máy móc tự động hóa.

- Máy chế biến thủy sản : Các máy móc thiết bị phục vụ cho ngành tôm: dây chuyển chiên tôm, dây chuyển phân loại tôm, máy lột vỏ tôm, ứng dụng IOTs trong quản lý và đo đạc các thông số hồ nuôi tôm…Các máy móc thiết bị phục vụ cho ngành cá: Hệ thống vận chuyển cá tự động, các thiết bị tự động hóa phục vụ cho ngành cá tra xuất khẩu…

- Hệ thống quản lý : Ứng dụng công nghệ RFID, trí tuệ nhân tạo (AI) và IOTs trong hệ thống quản lý xuất nhập kho. 

- Máy gia công cơ khí : máy cán tole, máy cuốn tole,…

- Y tế : tập trung phát triển các sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ điện tử y sinh: giường chống loét, thiết bị dự đoán và cảnh báo đường huyết, giường trị đau cột sống, thiết bị vận chuyển trong bệnh viện…

- Dệt may : Máy hồ vải, máy hấp sợi, thiết bị đo sức căng của sợi, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI : Aritificial Intelligent), xử lý ảnh số và IOTs trong lĩnh vực giám sát, đo đạc các thông số trong ngành dệt may,…

- Nông nghiệp kỹ thuật cao: Hệ thống bón phân tưới nước tự động cho nhà màng.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top