icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ BÁCH KHOA

Văn phòng                            :           268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại                             :           (84.8) 38 652 315          Fax: (84.8) 38 636 919
Website                                :         
Giám đốc                              :           KS.Hoàng Lanh      
Email của Giám đốc           :          hlanh@hcmut.edu.vn

Tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị và Công nghệ Cơ khí là Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị nhiệt và Năng lượng mới, thành lập theo Quyết định số 67/QĐ ngày 18/01/1986 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo quy định về chức năng nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, theo tinh thần Nghị định 35–HĐBT về công tác quản lý khoa học và công nghệ; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của nhà trường thông qua các phòng chức năng. Tổng số CBVC của Trung tâm là 04 người, trong đó: 01 Phó Giáo sư, 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 01 Kỹ sư.
Trung tâm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ:

 • Chức năng: nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dựng công nghệ mới vào sản xuất và đời sống.

Nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động: nghiên cứu sử dụng năng lượng mới; thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật như thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị nhiệt và lạnh; sản xuất thử các thiết bị kể trên.
Đã thực hiện nhiều đề tài NCKH trong các lĩnh vực chuyên sâu như:

 • Nghiên cứu chế tạo động cơ gió phát điện hay bơm nước.
 • Chế tạo thiết bị nấu nước nóng bằng năng lượng mặt trời.
 • Thiết kế chế tạo lò hơi công suất thấp phục vụ công nghiệp.
 • Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh.
 • Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ vào thiết kế chế tạo thiết bị nhiệt lạnh sử dụng năng lượng rẻ tiền tại địa phương
 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hồi nhiệt thải, sử dụng hiệu quả năng lượng.

Trong thời gian từ năm 2001 đến nay, Trung tâm đã thực hiện 10 đề tài NCKH, trong đó có 02 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ/ĐHQG, 04 đề tài cấp tỉnh/Thành phố, 01 Dự án của Ngân hàng Thế giới và Công ty Điện lực 2. Trung tâm đã thực hiện hàng trăm hợp đồng CGCN cho nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh trong nước đạt doanh thu trung bình khoảng 03 tỷ đồng/năm. Từ năm 2002 đến nay Trung tâm có 04 bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia và quốc tế.
Quan hệ hợp tác với các đơn vị trong nước chủ yếu là với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và thành phố phía Nam.
Trong thời gian từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã nghiên cứu và triển khai ứng dụng thành công vào thực tế sản xuất các công nghệ và thiết bị được xã hội đánh giá cao như sau:

 • Lò hơi công nghiệp hiện đại, hiệu suất cao.
 • Động cơ gió bơm nước và phát điện.

Đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời quy mô gia đình và công nghiệp.
Từ ngày thành lập, Trung tâm đã hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ về thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, năng lượng mới. Nay được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm sẽ bổ sung thêm các chức năng sau:

 • Nghiên cứu triển khai, ứng dụng công nghệ mới thuộc lĩnh vực cơ khí, cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp dệt may, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp xử lý môi trường – bảo hộ lao động.
 • Sản xuất thử, thử nghiệm trên cơ sở các kêt quả nghiên cứu.

Dịch vụ khoa học công nghệ, thông tin, tư vấn, đào tạo, thiết kế, chế tạo và lắp đặt, kiểm định, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nêu trên.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

top