icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

PTN trọng điểm Quốc gia Điều khiển số & Kỹ thuật hệ thống

Văn phòng

: 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại

:(028) 38 647 256 (ext: 6259)

Website

: http://www.dcselab.edu.vn

Giám đốc

:PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến                       

Email của Giám đốc

: nttien@dcselab.edu.vn 

 

Phòng Thí nghiệm (PTN) Trọng điểm Quốc gia Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống (National key Laboratory of Digital Control and System Engineering, viết tắt là DCSELAB) trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa – Ðại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và được thành lập theo Quyết định số 590/QĐ/ÐHQG/TCCB của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh ngày 04/08/2003. DCSELAB là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được độc lập trong việc tổ chức các hoạt độngkhoa học và công nghệ; được quyền tự chủ và chịu trách nhiệm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của PTN trọng điểm.

Chức năng:

Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, cụ thể là:

 • Triển khai nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao.
 • Nghiên cứu làm chủ, ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi, mang tính đột phá trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Triển khai các nghiên cứu cấp thiết, ngắn hạn nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
 • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao.
 • Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.
 • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; công bố danh mục các dịch vụ khoa học và công nghệ mà phòng thí nghiệm trọng điểm có khả năng cung cấp, đặc biệt các hoạt động chuyển giao và tư vấn chuyển giao công nghệ.
 • Công bố, quảng bá và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm trọng điểm. Xây dựng và duy trì hoạt động trang tin điện tử của phòng thí nghiệm trọng điểm.
 • Các hoạt động khác phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, điều kiện, năng lực của phòng thí nghiệm trọng điểm và quy định của pháp luật.

 Nhiệm vụ

 • Tổ chức triển khai các nghiên cứu KH&CN có tính nền tảng, tính đi trước, tính chiến lược trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc gia và tiến bộ KHCN hiện đại trên thế giới.
 • Tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ KHCN trình độ cao. Tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
 • Quản lý và khai thác có hiệu quả các phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật của phòng thí nghiệm trọng điểm.

 

 Loại hình hoạt động KH&CN

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, và chuyển giao các thiết bị (phần cứng và phần mềm) trong lĩnh vực điều khiển số và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa và kỹ thuật hệ thống công nghiệp. 
 • Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu. 
 • Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, thẩm định, thi công, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trên lĩnh vực đăng ký theo luật định.

Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo lĩnh vực trên.

 

 Thông tin tuyển dụng

PTN thường xuyên tuyển dụng các vị trí nghiên cứu viên thuộc các chuyên ngành trong lĩnh vực Cơ Khí – Tự động hóa. Tải file tuyển dụng tại đây.

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top