icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
THƯ VIỆN TRƯỜNG

  • Tổ Nghiệp vụ
  • Tổ Phục vụ
  • Nhóm CNTT
  • Dịch vụ Tham khảo
Văn phòng : A2 – 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM
Điện thoại : (84.28) 3.8647.256 - Ext: 5419, 5420
Website : http://www.lib.hcmut.edu.vn
Email : thuvien@hcmut.edu.vn
Giám Đốc  : Trần Quang
Email của Giám Đốc  : tranquang@hcmut.edu.vn
 
Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện:
 
Chức năng
 
- Quản lý và tổ chức trang bị, lưu trữ, bổ sung, bảo quản và phục vụ các loại tài liệu về thông tin khoa học kỹ thuật, sách báo, giáo trình, các tư liệu khác cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong toàn trường.
- Phối hợp với các khoa lập kế hoạch biên soạn xuất bản giáo trình; tham mưu Hiệu trưởng về chế độ chính sách xuất bản và xây dựng hệ thống giáo trình.
- Tổ chức in ấn các loại tài liệu phục vụ đào tạo và các công tác khác của nhà trường.
 
Nhiệm vụ:
 
  Thư viện
 
1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển nguồn lực thông tin phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và NCKH của trường.
2. Thu nhận và lưu trữ các ấn phẩm do trường xuất bản: báo cáo khoa học, tuyển tập các hội nghị khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ.
3. Khai thác hiệu quả tài nguyên thông tin của mạng lưới hệ thống thư viện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
4. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn cán bộ, viên chức và sinh viên khai thác sử dụng nguồn tư liệu do thư viện quản lý. Thông báo kịp thời tài liệu mới được bổ sung.
5. Tổ chức các loại phòng chuyên đề, phòng đọc, phòng đa phương tiện, phòng máy tính,… phục vụ bạn đọc.
6. Hướng dẫn tổ chức và nghiệp vụ cho thư viện các khoa và ký túc xá. Trực tiếp cung cấp tư liệu, thông tin cần thiết cho thư viện của ký túc xá nhằm tăng cường hiệu quả phục vụ của thư viện trường.
7. Thư viện có trách nhiệm bảo quản toàn bộ tài sản được giao quản lý.
 
Tổ giáo trình
 
1. Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch phát triển giáo trình theo chương trình đào tạo của trường. Lập kế hoạch xuất bản và dự trù kinh phí hàng năm trình Hiệu trưởng duyệt.
2. Thực hiện thủ tục xuất bản sách và tài liệu.
 
  Xưởng in
 
1. In ấn giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ đào tạo và NCKH, các loại biểu mẫu,… cho các đơn vị trong trường.
2. Tổ chức khai thác, bảo quản và bảo trì trang thiết bị của xưởng, bảo đảm phục vụ kịp thời và đáp ứng đầy đủ cho công tác đào tạo và NCKH của trường.
3. Thực hiện các quy định của Luật Xuất bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của mình.
 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top