icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Văn phòng : A4 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại : (84.28) 38 647 256  – Ext: 5272
Website www.qttb.hcmut.edu.vn
Email : nvliem@hcmut.edu.vn  
Trưởng Phòng : PGS.TS Nguyễn Văn Liêm
Email của Trưởng Phòng : nvliem@hcmut.edu.vn 

CHỨC NĂNG:

Tham mưu và giúp cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sữa chữa, bảo quản phần cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt của CBCNV và sinh viên toàn trường.

NHIỆM VỤ:

  1. Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị vật tư của Trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư ở các đơn vị.
  2. Hướng dẫn và chỉ đạo việc kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản vật tư chung của trường theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Phối hợp với Phòng Kế Hoạch tài Chính giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản: nhà cửa, đất đai, đường xá, sân bãi, cây cối, đồ gỗ… do các đơn vị quản lý sử dụng. Trực tiếp quản lý sử dụng tài sản chung (không do đơn vị nào quản lý) của trường. Tổ chức kiểm tra lập kế hoạch sổ sách kiểm kê, phân loại tài sản theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên.
  3. Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định của cấp trên. Ðề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm tận dụng và tiết kiệm trong sử dụng.
  4. Tổ chức, quản lý, điều động và sửa chữa xe cộ, đáp ứng kịp thời và tốt nhất cho các nhu cầu của Trường.
  5. Quản lý tài sản trong các Phòng học, giảng đường, các nơi công cộng… thường xuyên giữ gìn sạch sẽ, đóng và mở cửa đúng giờ, không để ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt của trường. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khuôn viên của trường: vệ sinh, cống rãnh, công viên cây xanh, các khu sinh hoạt vui chơi…
  6. Chịu trách nhiệm việc chống xuống cấp nhà cửa do trường quản lý
  7. Quản lý điện thoại công cộng trong trường, bảo quản và bảo đảm điện thoại công vụ hoạt động thông suốt, quản lý và thực hiện việc thu tiền điện, tiền nước của CBCNV trong các cư xá của trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top