icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

PHÒNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

 

Văn phòng : A4 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại : (84.28) 38 647 256 – Ext: 5243
Website : www.iro.hcmut.edu.vn
Email : inter@hcmut.edu.vn
Trưởng Phòng :TS Lại Quốc Đạt
Email của Trưởng Phòng :lqdat@hcmut.edu.vn

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QHDN

a. Chức năng:

Phòng Quan Hệ Đối ngoại (QHĐN) có chức năng tham mưu và giúp cho Hiệu Trưởng trong công tác phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế.

b. Nhiệm vụ:

-  Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế. Tổ chức ký kết, theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết và đánh giá kết thúc dự án.

- Chủ động tìm kiếm và giử mối quan hệ tốt đối với các đối tác nước ngoài, thu nhập, tập hợp các thông tin khoa học kỹ thuật, phát hiện các tổ chức đơn vị, cá nhân có khả năng, có uy tín trng lĩnh vực đào tạo, NCKH và CGCN, có thiện chí hợp tác và giúp đở Nhà trường để đề xuất với Hiệu trưởng xác lập mối quan hệ hợp tác.

- Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực QHQT: tổ chức cho các đoàn quốc tế ra và trường lo các thủ tục xuất nhập cho khách quốc tế. Theo dõi, đánh giá kết quả làm việc và rút kinh nghiệm để tham mưu cho Hiệu trưởng.

- Theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết những hiện tượng sai trái, vi phạm trong công tác quan hệ quốc tế của Trường.

- Phối hợp hướng dẫn, giúp đở các giới thiệu các Khoa, Trung tâm phát triển mối quan hệ quốc tế. Có trách nhiệm quản lý các hoạt động quan hệ của các đơn vị trong trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top