icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

PHÒNG ĐÀO TẠO

Văn phòng : Trệt nhà A1 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại : (84.28) 38 647 256 – Ext: 5221
Website : www.aao.hcmut.edu.vn
Email : webmaster@aao.hcmut.edu.vn
Trưởng Phòng : PGS.TS Bùi Hoài Thắng
Email của Trưởng Phòng :

1.    Chức năng

         Phòng Đào tạo là một trong các phòng chức năng, chịu trách nhiệm tổ chức-quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng, hệ không chính quy đại học. .

2.    Nhiệm vụ

1.    Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

2.    Hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình đào tạo;

3.    Quản lý vận hành các chương trình đào tạo;

4.    Tổ chức điều hành các khâu giảng dạy và học tập:

  • Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hằng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ;
  • Lập thời khoá biểu từng học kỳ cho bậc đại học, cao đẳng. Phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên và phân công giảng dạy cho giảng viên;
  • Lập danh sách sinh viên từng lớp môn học, danh sách cán bộ tham gia giảng dạy môn học trong học kỳ;
  • Xếp lịch thi và kiểm tra; phát hành bảng ghi điểm, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức và điều hành các đợt kiểm tra, thi, đánh giá tập trung;
  • Tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên;
  • Điều phối công tác tốt nghiệp, tổng kết công tác học kỳ, thông báo kết quả học tập cho sinh viên và gia đình.

5.    Thực hiện nhiệm vụ  tuyển sinh các hệ đào tạo bậc đại học, cao đẳng.

6.    Đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy.

7.    Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ. Chịu trách nhiệm thống kê khối lượng giảng dạy lý thuyết, thực hành thí nghiệm cho bậc đại học, cao đẳng.

8.    Phối hợp với phòng Công tác Chính trị - Sinh viên để xét việc xét học bổng khuyến khích và soạn thảo quyết định trình Hiệu trưởng.

9.    Quản lý việc sử dụng phòng học, cung cấp phòng phục vụ cho việc dạy và học cũng như cho những nhu cầu khác.

10. Quản lý hồ sơ gốc và danh sách sinh viên đại học, cao đẳng.

11. Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Hội đồng học vụ.

12. Phối hợp với khoa chuyên môn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên chọn sinh viên đi du học và trình Hiệu trưởng ra quyết định cử sinh viên đi du học (kể cả du học tự túc). Phối hợp với khoa chuyên môn, phòng Quan hệ Đối ngọai, phòng Công tác Chính trị – Sinh viên tổ chức tiếp nhận và phân phối học bổng cho sinh viên trong trường.

 

 

 

 

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top