icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

BAN THI ĐUA

 

Văn phòng : A1 – 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM
Điện thoại : (84.8) 38.647.256 - Ext: 5235
Website : http://www.eo.hcmut.edu.vn
Email : tdkt@hcmut.edu.vn

Ban Thi đua là một đơn vị trực thuộc phòng Tổ chức – Hành chính

có nhiệm vụ:
1. Giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của trường trong việc tổ chức, phát động, theo dõi, tổng kết các phong trào thi đua trong trường.
2. Thực hiện các văn bản pháp luật, các quy định của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng.
3. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng để bình xét các danh hiệu thi đua, các mức độ khen thưởng cuối năm học hoặc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân.
4. Quản lý cơ sở dữ liệu thi đua – khen thưởng của trường.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top