icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

BAN QUẢN LÝ MẠNG

 

Văn phòng : A5 – 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM
Điện thoại : (84.28) 38.647.256 - Ext: 5200
Website : www.netadm.hcmut.edu.vn
Email :  bqlm@hcmut.edu.vn
Trưởng ban : ThS. Nguyễn Cao Đạt
Email Trưởng ban : dat@hcmut.edu.vn

1.    Chức năng

Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, quản lý mạng trường bao gồm mạng vi tính và mạng điện thoại; thúc đẩy, cung cấp, theo dõi và giám sát việc sử dụng các dịch vụ mạng trường.

2.    Nhiệm vụ

1.    Quản lý các thiết bị mạng máy tính, mạng điện thoại, hệ thống cáp mạng và lưu trữ dữ liệu hạ tầng mạng, định kỳ trình Hiệu trưởng các báo cáo về tình trạng hoạt động của mạng, đề nghị hướng giải quyết sự cố liên quan.

2.    Thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động 24 giờ/ngày liên tục trong năm đối với dịch vụ mạng trường. Phối hợp với các mạng đơn vị trong trường đảm bảo tốt cho hoạt động các dịch vụ mạng trường, bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng trường, bảo đảm an toàn về mạng.

3.    Cung cấp các dịch vụ mạng máy tính tin cậy, hiệu quả cho các đơn vị và cá nhân trong trường, bao gồm: thực hiện các hoạt động thường xuyên và định kỳ theo quý; cập nhật tài liệu kiến trúc mạng máy tính trường; xử lý các yêu cầu về di chuyển, bổ sung, thay đổi, tài khoản sử dụng mạng trường, các máy tính hay hệ thống mạng của các đơn vị.

4.    Cung cấp các dịch vụ điện thoại tin cậy và hiệu quả cho các đơn vị và cá nhân trong trường, bao gồm: thực hiện các hoạt động thường xuyên và định kỳ, duy trì, sửa chữa và cập nhật tài liệu kiến trúc mạng điện thoại, xử lý các yêu cầu về di chuyển, bổ sung, thay đổi, sửa chữa điện thoại, cung cấp thông tin cước điện thoại, danh bạ điện thoại, …

5.    Hỗ trợ kỹ thuật về công nghệ thông tin cho các đơn vị trong trường bao gồm: thiết kế và dự toán kinh phí xây dựng hệ thống mạng cục bộ của các đơn vị, triển khai các ứng dụng mạng. Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các lớp tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức.

6.    Phối hợp với các đơn vị chức năng giúp nhà trường hoạch định kế hoạch phát triển về công nghệ thông tin trong trường bao gồm: quy hoạch tổng thể hạ tầng mạng máy tính và viễn thông trên bản đồ trường, cơ sở dữ liệu toàn trường, các dịch vụ công cộng,…

7.    Quản lý, phân bổ kết nối và dịch vụ mạng một cách công bằng, hợp lý. Trực tiếp phân bổ kết nối mạng, ban hành các biểu mẫu liên quan công tác mạng, tạo điều kiện dễ dàng cho các đơn vị trong trường đăng ký, di chuyển hay hủy bỏ kết nối và dịch vụ mạng, tiến tới thực hiện trực tuyến qua mạng máy tính trong trường.

8.    Phối hợp với tổ quản trị mạng các đơn vị nhằm duy trì các mạng cục bộ đơn vị.

9.    Kiểm tra, giám sát việc sử dụng các kết nối mạng và các dịch vụ mạng trường đã cấp cho các đơn vị. Được quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp các thông tin và số liệu thống kê liên quan tới mạng cục bộ đơn vị.

10. Được phép ký hợp đồng dịch vụ mạng với các đơn vị trong trường theo đúng quy định của nhà trường.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top