icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban Dự án Đầu tư Xây dựng

1.    Chức năng

Giúp Ban giám hiệu quản lý và triển khai thực hiện các dự án quy hoạch, sửa chữa, cải tạo và triển khai xây mới của trường. . 

2.    Nhiệm vụ

  1. Quản lý và triển khai thực hiện dự án xây dựng Trường ĐH Bách khoa tại Dĩ An – Bình Dương (Dự án thành phần QG – HCM -09)
  2. Quản lý và triển khai thực hiện các công tác quy hoạch, sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới thuộc dự án của trường.
  3. Quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo về dự án thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng của trường.

Website:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top