icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

  • Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
  • Bộ môn Quản lý Môi Trường
  • Bộ môn Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên
  • Bộ môn An toàn, sức khỏe và môi trường
  • Bộ môn Khoa học và Công nghệ nước.
Văn phòng : B9 – 268 Lý Thường Kiệt, Q10, TP. HCM
Điện thoại : (84.8) 3864 7256 – Ext: 5629
Fax : (84.8) 3863 9682
Website

: www.fenr.hcmut.edu.vn

Email : kmt@hcmut.edu.vn
Trưởng khoa : PGS.TS Võ Lê Phú
Email của Trưởng khoa :

I. TỔNG QUAN

Thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Khoa Môi trường và Tài nguyên là một trong những nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - môi trường bền vững cho phía Nam và cả nước, mục tiêu vươn tới trình độ ngang tầm các quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của khu vực Châu Á và thế giới.
05 bộ môn trực thuôc Khoa: (1) Kỹ thuật Môi trường, (2) Quản lý Môi trường, (3) Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên, (4) An toàn - Sức khỏe và Môi trường, (5) Khoa học và Công nghệ Nước. Hiện nay, Chương trình đào tạo của Khoa gồm 2 ngành: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý và Công nghệ Môi trường. Ngoài ra, Khoa còn có 02 Phòng thí nghiệm trực thuộc hỗ trợ Khoa trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy: PTN Phân tích Môi trường, PTN Mô hình hóa Môi trường.
Khoa hiện có 48 cán bộ; 38 giảng viên, trong đó gồm: PGS.TS: 08, Tiến sĩ: 12, Thạc sĩ: 08, Nghiên cứu viên: 07, chuyên ngành Quản lý và Kỹ thuật Môi trường, hầu hết được đào tạo ở các trường đại học và viên nghiên cứu ở nước ngoài (Anh, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc...).
Trong những năm vừa qua, Khoa đã tích cực thực hiện nhiều đề tài, hợp đồng nghiên cứu khoa học đóng góp thiết thực cho công tác phát triển công nghệ và giải pháp quản lý bảo vệ môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: Ứng phó biến đổi khí hậu; Quản lý môi trường đa lĩnh vực; Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước-khí-bùn thải; Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và mô hình hóa trong quản lý; An toàn sức khỏe trong môi trường lao động; Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho quy mô doanh nghiệp hoặc địa phương.

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Kỹ thuật xử lý nước và nước thải, kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
  • Xử lý và tái sử dụng chất thải rắn, tái chế rác thải hóa học.
  • Quản lý tài nguyên nước, môi trường biển, sự thay đổi khí hậu.
  • Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp.
  • Mô hình hóa môi trường, GIS và Viễn thám.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA - NHIỆM KỲ 2012 -2017

1. Ban Chủ nhiệm Khoa

- PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong (Phó trưởng khoa; Email: tanphong69@yahoo.com)

- PGS.TS. Võ Lê Phú (Phó trưởng khoa; Email: phulevo@gmail.com)

2. Trưởng các Bộ môn

- PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong (Trưởng BM Kỹ thuật Môi trường)

- PGS.TS. Lê Văn Khoa (Trưởng BM Quản lý Môi trường; Email: lvkhoa2020@gmail.com)
 
- PGS.TS. Lê Văn Trung (Trưởng BM Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên; Email: lvtrungs@yahoo.com)
 
- PGS.TS. Bùi Xuân Thành (Trưởng BM Khoa học và Công nghệ Nước; Email: thanhait@yahoo.com)
 
- TS. Đinh Quốc Túc (Trưởng BM An toàn - Sức khỏe và Môi trường; Email: quoctuc@yahoo.com)

3. Trưởng các PTN:

- PGS.TSKH. Bùi Tá Long (Trưởng PTN Mô hình hóa Môi trường; Email: longbt62@hcmut.edu.vn)
 
- TS. Đặng Vũ Bích Hạnh (Trưởng PTN Phân tích Môi trường; Email: dvbh@yahoo.com)

4. Văn phòng khoa

    - NguyễnThị Thu Thủy (Trợ lý Giáo vụ Đạihọc; Email: nttthuy@hcmut.edu.vn)

    - Mai Minh Phương (Trợ lý Giáo vụ Sau Đại học; Email: maiminhphuong2009@yahoo.com.vn

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

top