icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

KHOA KỸ THUẬT VÀ ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

  • Bộ môn Tài nguyên Trái đất Môi trường
  • Bộ môn Địa Kỹ thuật
  • Bộ môn Khoa & Khai thác Dầu khí
  • Bộ môn Địa chất Dầu khí
Văn phòng : B8 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại : (84.8) 38 654 086 – Ext: 5777
Fax : (84.8) 38 654 086
Website : http://www.geopet.hcmut.edu.vn
Email : geopet@hcmut.edu.vn
Trưởng khoa : TS. Bùi Trọng Vinh 
Email của Trưởng khoa : btvinh@hcmut.edu.vn 
  1. TỔNG QUAN

    Tiền thân của khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí là khoa Địa chất được thành lập năm 1978 với hai bộ môn: Địa chất khoáng sản, Địa chất Công trình và Địa chất Thủy văn. Năm 1980 bộ môn Kỹ thuật thăm dò được thành lập.

     Năm 1994 Khoa đổi tên thành khoa Địa chất & Dầu khí với 4 bộ môn Địa chất cơ sở và Môi trường, Địa kỹ thuật, Địa chất Dầu khí, Công nghệ khoan & Khai thác Dầu khí.

     Từ năm 2004 Khoa mang tên Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí với 4 bộ môn: Địa chất Môi trường, Địa kỹ thuật, Địa chất Dầu khí, Khoan khai thác và Công nghệ Dầu khí

Ngoài ra, năm 2015, Bộ môn Địa chất môi trường được đổi tên thành Bộ môn Tài nguyên Trái đất & Môi trường.

Đào tạo đại học

Hiện nay mục tiêu đào tạo của khoa là cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí với các chuyên ngành:

-       Địa chất môi trường:             30 sinh viên/ năm

-       Địa kỹ thuật:                          40 sinh viên/ năm

-       Khoan và Khai thác dầu khí: 40 sinh viên/ năm

-       Địa chất Dầu khí:                  30 sinh viên/ năm

-       Địa chất Khoáng sản:           30 sinh viên/ năm

Đào tạo sau đại học

Từ sau năm 2000, khoa bắt đầu đào tạo sau đại học với các bậc thạc sĩ và tiến sĩ

Các nhóm ngành đào tạo thạc sĩ:                     Các nhóm ngành đào tạo tiến sĩ:

-       Địa chất khoáng sản                                        -       Địa chất học

-       Các phương pháp tìm kiếm thăm dò              -       Địa chất đệ tứ

-       Địa chất môi trường                                        -       Địa kiến tạo

-       Địa kỹ thuật                                                     -       Địa hóa học

-       Kỹ thuật dầu khí                                               -       Địa chất công trình

                                                                                -       Địa chất thủy văn 

Định hướng phát triển

Căn cứ theo định hướng phát triển của đất nước, các vấn đề liên quan đến ngành, định hướng phát triển của trường, hướng phát triển của khoa tập trung các vấn đề sau:

Tiếp tục triển khai ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào các công tác nghiên cứu và giảng dạy. Tăng cường và phát triển liên kết - hợp tác để đẩy mạnh công tác sau đại học và tổ chức đào tạo chuyên sâu ngắn hạn phục vụ nhu cầu nâng cao trình độ đối với các cán bộ chuyên ngành ở các công ty, Sở ban ngành

Tiếp tục triển khai các định hướng phát triển khoa học công nghệ ở các hướng chuyên ngành:

-     Địa chất dầu khí

-     Công nghệ khoan khai thác dầu khí

-     Địa kỹ thuật

-     Địa chất môi trường

-     Địa chất khoáng sản

Hệ thống các phòng thí nghiệm đảm bảo công tác thực hành cho các môn học gồm:

Phòng thí nghiệm mô phỏng

Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật

Phòng thí nghiệm tài nguyên trái đất & môi trường

Phòng thí nghiệm thạch học

Phòng thí nghiệm hiện trường

Các lĩnh vực nghiên cứu:

Kỹ thuật Dầu khí (Kỹ thuật Khoan và Khai thác dầu khí, Địa chất Dầu khí)

-     Các ứng dụng của mô hình địa cơ học trong các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khoan và khai thác dầu khí

-     Dự báo khả năng sinh cát theo độ sâu và đánh giá khả năng sinh cát của các giếng khai thác dầu

-     Địa chất dầu khí ứng dụng (Thăm dò-phát triển mỏ, đặc trưng hóa mỏ, mô hình hóa mỏ, Địa vật lý DK ứng dụng, thủy địa chất mỏ dầu khí)

-     Công nghệ mỏ dầu khí (mô hình thủy động tích hợp mỏ, đánh giá thành hệ, tăng cường thu hồi dầu)

-     Thăm dò-phát triển tài nguyên phi truyền thống (shalow gas, geothermal, heavy oil, tigh reservoir, turbidite,..), bẫy phi cấu tạo

-     Mô hình hóa hoạt động của hệ thống thiết bề mặt trên giàn xử lý dầu khí trung tâm (CPP)

-     Tính toán đảm bảo dòng chảy (flow assurance) trong đường ống thu gom vận chuyển dầu khí

-     Khảo sát định lượng ảnh hưởng của các yếu tố không chắc chắn (uncertainties) đến kết quả dự báo khai thác cho mỏ dầu khí

-     Địa thống kê ứng dụng trong xây dựng mô hình thuộc tính cho vỉa dầu khí

-     Ứng dụng phương pháp không lưới IRBFN trong động lực học chất lỏng tính toán (Computational Fluid Dynamics) và mô phỏng dòng chảy đa pha trong vỉa dầu khí

-     Xây dựng mô hình khai thác tích hợp cho mỏ dầu khí

-     Cơ học, đặc biệt cơ học đá và phá hủy, dao động liên quan đến dầu khí, thiết bị và kỹ thuật khoan, khai thác và nổ mìn

-     Kỹ thuật khoan, khai thác và công nghệ dầu khí

-     Mô hình hóa, mô phỏng địa cơ vỉa (Reservoir Geomechanics), và phương pháp số ứng dụng trong Công nghệ và kỹ thuật Dầu khí, Mỏ và Địa chất.

-     Năng lượng mới và năng lượng tái tạo (New and renewable energies)

-     Tensor ứng suất tại chỗ 3D và các ứng dụng, tác động của trường ứng suất, tectonophysics trong KT. DK&DC

-     Địa hóa dầu khí

-     Minh giải địa chấn, địa vật lý giếng khoan

Kỹ thuật Địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất Khoáng sản, Địa chất Môi trường)

-     Tai biến địa chất và Biến đổi khí hậu; Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm trượt lở đất sử dụng công nghệ GNSS; Quản lý và Khai thác tài nguyên Trái Đất; Đánh giá và dự báo ô nhiễm nước dưới đất các khu vực công nghiệp, bãi rác và đô thị; Xói lở bờ sông - biển; Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển du lịch (xây dựng công trình như sân gôn, cáp treo, kè, khách sạn, resort, đảo nhân tạo, bãi tắm nhân tạo v.v..) Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm ao xoáy /dòng rip khu vực bãi tắm du lịch; Nghiên cứu xây dựng kho ngầm dự trữ năng lượng (dầu, khí hoá lỏng); Nghiên cứu xây dựng kho ngầm dự trữ an ninh lương thực, thực phẩm (cá, thịt, rau củ quả); Nghiên cứu phát triển bền vững các khu vực phát triển kinh tế du lịch đới bờ biển và vùng cao nguyên;

-     Quản lý hoạt động khai thác mỏ bằng tài liệu ảnh vệ tinh và công cụ GIS

-     Nghiên cứu biến đổi môi trường địa chất dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng

-     Các phương pháp cải tạo nền móng công trình;

-     Các vấn đề về sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường địa chất;

-     Cân bằng NDĐ và quy hoạch sử dụng tài nguyên nước dưới đất

-     Ô nhiễm Arsen trong nước dưới đất

-     Các vấn đề về địa chất công trình (khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vụ các mục đích khác nhau, cải tạo đất nền)

-     Các vấn đề về địa hóa, thủy địa hóa (Địa hóa dầu khí)

-     Tìm kiếm-thăm dò khai thác-bổ cập – xử lý nước cấp, nước thải

-     Ổn định mái dốc

-     Năng lượng địa nhiệt

-     Xử lý nền đất yếu

-     Phân tích độ tin cậy trong địa kỹ thuật, địa thống kê

-     Cơ học đất, cơ học đá

-     Các vấn đề liên quan đến ô nhiềm nguồn nước

-     Các vấn đề liên quan khoa học dữ liệu địa không gian (Geospatial Data Science) như định vị vệ tinh, bản đồ, GIS, Viễn thám…

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA - NHIỆM KỲ 2018 đến nay

  1. Ban Chủ nhiệm Khoa

Họ tên - Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

TS. BÙI TRỌNG VINH
Trưởng Khoa

Email: btvinh@hcmut.edu.vn

-- Tổ chức cán bộ;

- Kế hoạch tài chính;

- Đào tạo sau đại học;

- Công tác xây dựng định hướng phát triển của Khoa

 

TS. PHẠM SƠN TÙNG
Phó Trưởng Khoa

Email: phamsontung@hcmut.edu.vn

 - Công tác đào tạo đại học.

  - Đảm bảo chất lượng

 

 

 

TS. ĐÀO HỒNG HẢI
Phó Trưởng Khoa

Email: dhhai@hcmut.edu.vn

- Công tác nghiên cứu khoa học

- Công tác chuyển giao công nghệ

- Công tác quan hệ doanh nghiệp

 

 

  1. Trưởng các Bộ môn

 

PGS.TS NGUYỄN VIỆT KỲ
Trưởng Bộ môn
Email: nvky@hcmut.edu.vn
 

Địa Kỹ thuật

 

TS. BÙI TRỌNG VINH
Trưởng Bộ môn
Email: btvinh@hcmut.edu.vn
 

Tài nguyên Trái đất & Môi trường

 

TS. TRẦN VĂN XUÂN
Trưởng Bộ môn
Email: tvxuan@hcmut.edu.vn
 

Địa chất Dầu khí

 

TS. MAI CAO LÂN
Trưởng Bộ môn
Email: maicaolan@hcmut.edu.vn
 

Khoan Khai thác & Công nghệ Dầu khí

 

3. Trưởng các đơn vị trực thuộc

Họ tên

 

Chức vụ

PGS.TS Đậu Văn Ngọ 

Giám đốc công ty cổ phần Công nghệ Bách Khoa

TS. Võ Đại Nhật

Trưởng Ban đảm bảo chất lượng

PGS.TS Nguyễn Đình Tứ

Phó chánh văn phòng Đại học Quốc gia TP. HCM

TS. Nguyễn Huỳnh Thông

Phó phòng đào tạo Quốc tế

 

  1. Văn phòng Khoa và các Trợ lý Ban chủ nhiệm  Khoa

Họ tên
 

Nhiệm vụ

Trưởng Khoa

Phụ trách văn phòng Khoa

Trần Thị Thúy Vân

Thư ký khoa

Nguyễn Phạm Thúy Phương

Tài chính

Phí Hoàng Minh Trung

Trợ lý Giáo vụ đại học

Huỳnh Văn Tế

Trợ lý giáo vụ Sau đại học

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top