icon TIÊU ĐIỂM

icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

icon CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ


Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM tiến hành công khai theo các nội dung năm học 2018-2019 như sau:

 1. Nội dung công khai: Báo cáo Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020
 2. Hình thức công khai: Niêm yết
 3. Địa điểm niêm yết: Phòng Tổ chức – Hành chính (Phòng 102 A1)
 4. Thời gian niêm yết: Vào tháng 6 hằng năm và cập nhật khi có thay đổi vào tháng 9 hằng năm. Thời gian thực hiện niêm yết trong 30 ngày liên tục kể từ thời điểm niêm yết.

Báo cáo thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục & chất lượng giáo dục thực tế

a. Các chuẩn đầu ra đã công bố

​b. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm

c. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

d. Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

 • Năm học 2015-2016

- Công khai cam kết chất lượng ĐT hệ ĐH-CĐ

- Công khai cam kết chất lượng ĐT hệ SĐH

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế hệ ĐH-CĐ

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế hệ Thạc sĩ

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế hệ Tiến sĩ

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a. Cơ sở vật chất

 • Năm học 2015-2016
 • Năm học 2014 - 2015 
 • Năm học 2013 - 2014
 • Năm học 2012 - 2013
 • Năm học 2011 - 2012

b. Đội ngũ giảng viên

 • Năm học 2015-2016
 • Năm học 2014 - 2015
 • Năm học 2013 - 2014
 • Năm học 2012 - 2013
 • Năm học 2011 - 2012

3. Công khai thu chi tài chánh

 • Năm học 2015 - 2016
 • Năm học 2014 - 2015
 • Năm học 2013 - 2014
 • Năm học 2012 - 2013
 • Năm học 2011 - 2012

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top