icon TIÊU ĐIỂM

icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

icon CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ


Báo cáo thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục & chất lượng giáo dục thực tế

a. Các chuẩn đầu ra đã công bố

​b. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm

c. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

d. Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

 • Năm học 2015-2016

- Công khai cam kết chất lượng ĐT hệ ĐH-CĐ

- Công khai cam kết chất lượng ĐT hệ SĐH

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế hệ ĐH-CĐ

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế hệ Thạc sĩ

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế hệ Tiến sĩ

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a. Cơ sở vật chất

 • Năm học 2015-2016
 • Năm học 2014 - 2015 
 • Năm học 2013 - 2014
 • Năm học 2012 - 2013
 • Năm học 2011 - 2012

b. Đội ngũ giảng viên

 • Năm học 2015-2016
 • Năm học 2014 - 2015
 • Năm học 2013 - 2014
 • Năm học 2012 - 2013
 • Năm học 2011 - 2012

3. Công khai thu chi tài chánh

 • Năm học 2015 - 2016
 • Năm học 2014 - 2015
 • Năm học 2013 - 2014
 • Năm học 2012 - 2013
 • Năm học 2011 - 2012

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

top